STOCKHOLM: Pensionen, plånboken och framtiden

Frukostseminarium med Grant Thornton

Entreprenörer med fåmansföretag har fantastiska möjligheter att själva välja hur och när de vill pensionsspara respektive gå i pension. På seminariet belyser vi för- och nackdelar med olika sätt att pensionsspara samt skattekonsekvenserna av dessa. Seminariet behandlar även det positiva skattemässiga utfallet som kan uppkomma om man pensionssparar på ”rätt sätt”. Seminariet kommer att behandla såväl tryggade som otryggade pensionslösningar samt även skattekonsekvenserna vid en utflyttning från Sverige.

Föreläsare: Stefan Thomsson och Gunnar Billhage, auktoriserade skatterådgivare, Grant Thornton

Datum: Tisdag 26 mars 2019
Tid: 8:00 (frukost serveras från 7:30)
Var: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Sista anmälningsdag är den 24 mars 2019

För mer information och anmälan, klicka här.