STOCKHOLM: Hur påverkas dina tjänstepensioner och aktier i fåmansföretag vid en utlandsflytt?

Allt fler väljer idag att flytta och bosätta sig utomlands. Vad innebär obegränsad respektive begränsad skattskyldighet? Vid seminariet påvisas de oftast stora skatteinbesparingar som uppkommer invid en flytt från Sverige. Oftast är det två typer av inkomster som berörs, nämligen pensionsinkomster och bolagsvärden. Med bolagsvärde menas att du äger aktier i ett bolag och att dessa aktier är värda mera än vad du köpte aktierna för. Beskattningen av dessa två typer av inkomster kan bli lägre i samband med en utlandsbosättning än om du bor kvar i Sverige. Ibland är det till och med så drastiskt att det inte blir någon skatt överhuvudtaget.

Föreläsare: Stefan Thomsson och Gunnar Billhage, skatterådgivare, Grant Thornton

Var: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

När: Torsdag, 21 februari 2019 klockan 08:00

För att läsa mer och anmäla dig, klicka här. 

Sista anmälningsdag 19 februari.