Internationella klubben håller lunchträff med Kardinal Arborelius

Den största händelsen inom Nordens katolska historia sedan Skänninge möte 1248 var när påve Franciskus utnämnde biskop Anders Arborelius till kardinal.

Han berättar för Internationella klubbens medlemmar om sin tro, den katolska kyrkans utveckling i Sverige under de senaste årtiondena och sin egen väg, som konvertit och munk i ett Karmeliterkloster i Skåne till att vara KARDINAL ARBORELIUS.

Lunchen serveras kl 12.00 och föredraget, som börjar omkring kl 12.50, kommer att pågå ca 45 minuter varpå följer frågestund med avslut senast kl 14.00. Därefter samlas de medlemmar som vill fortsätta diskussionen i Odd Fellows sällskapsrum, som ligger i anslutning till baren där man också kan beställa dryck m.m.
Kostnaden för lunch och föredrag är 180 kr för medlem eller gäst och betalas kontant på plats.
Odd Fellow ligger på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm.
Bindande anmälan görs till Inger Wiik på E-post i.wiik@icloud.com eller telefon 0736-76 35 04 alternativt 08-664 53 15.

Anmälan omgående.