DIGITALT: Livefika om svenskundervisning och svensk skola utomlands

Tillgång till studier i svenska och möjlighet att studera på distans eller vid en svensk skola utomlands är brännande frågor för utlandssvenska familjer. Vad finns det för utbildningsalternativ och varför är det i vissa avseenden viktigt att ha betyg i svenska språket? Detta ska vi tillsammans med ett antal experter diskutera på denna Livefika.

Att behålla det svenska språket är viktigt för att hålla kontakt med släkt och vänner, men också för att kunna återvända till studier i Sverige. Hur gör man det på bästa sätt?

Ett annat huvudbry som många föräldrar står inför är om barnen ska ta del av den lokala skolan eller om möjligheten finns att följa den svenska läroplanen. Hur ska man tänka som förälder, och vilka är alternativen?

Tillsammans med följande experter ska vi på denna Livefika reda ut för- och nackdelar med svensk skola på distans, lokal skola med svenska som ämne, internationell skola och kompletterande svenska:

Britt Wikudd, biträdande rektor på Sofia Distans
Camila Tanaka Hess, rektor Hermods Distansgymnasium
Göran Holm, grundare av Svenska Distans
Monica Bravo Granström, Senior Advisor på SMUL (Svenska som modersmål utomlands)
Therese Lottini, rektor på Svenska skolan på Mallorca

Datum: 22 januari 2024
Tid: 15.00-15.45, svensk tid
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan:Logga in för att få Zoomlänken. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Denna Livefika är exklusiv för medlemmar och partner. Livefikan spelas in och kan ses i efterhand i inloggat läge.