DIGITALT: Livefika om att stärka sin kulturella kompetens för bättre samarbete i en multikulturell miljö

Individer och organisationer med hög kulturell kompetens driver mångfald, inkludering och jämlikhet. Välkommen till detta Livefika som kommer att förbättra din förståelse för kulturella skillnader och hur de påverkar din kapacitet att samarbeta och vara framgångsrik i en multikulturell miljö.

En möjlighet att stärka din kulturella kompetens för att samarbeta bättre i en multikulturell miljö, det är vad denna Livefika kommer att bjuda på. Fokus kommer att ligga på de typiska svenska kulturella värderingarna i samarbetet med andra kulturer. Få självinsikt i vad dina preferenser är när det gäller några kulturella värderingar och vad du kan göra för att utveckla dig vidare.

På detta Livefika kommer du bland annat att …

… Få inblick i hur nationella kulturer definieras

… Kritiskt titta på de typiskt svenska kulturella värderingarna

… Få insikt om dina kulturella preferenser

… Bli inspirerad och inspirera andra genom att dela erfarenheter

 

Om Caroline Lippers

Caroline Lippers är certifierad ICITM Cultural Mastery Coach och Co-Active Coach (CPCC) specialiserad på att stödja individer under deras internationella karriär för ökad integration, bättre samarbete och högre prestation. Genom självinsikt och metoder kan klyftan mellan den egna kulturella preferensen och de nya kulturerna minskas och öppna upp för en utvecklande och tillfredställande erfarenhet.

Caroline Lippers har mer än 25 års erfarenhet av flera chefsroller, hon har bott i mer än sju länder och talar fyra språk flytande. Hon brinner för att knyta samman människor och att få fram deras unika styrkor för ett bättre jobb och privatliv.

Detta Livefika är öppet för alla, och kommer att spelas in.

Datum: 31 januari 2022
Klockan: 17.00 svensk tid
Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/88243423537