DIGITALT: Livefika med Pensionsmyndigheten

Med anledning av att garantipensionen upphör för pensionärer bosatta utanför Sverige bjuder vi in till ett Livefika med Pensionsmyndigheten den 25 oktober. Detta Livefika är exklusivt för våra medlemmar. 

Över 57 000 pensionärer bosatta utomlands blir vid årsskiftet av med sin garantipension. Med anledning av detta bjuder vi in till ett Livefika med Pensionsmyndigheten där du kan ställa dina frågor till deras experter. Fokus kommer att ligga på garantipensionen, men det finns möjlighet att ställa andra pensionsrelaterade frågor också.  

Livefika med Pensionsmyndigheten är exklusiv för våra medlemmar. Du anmäler dig genom att mejla till sviv@sviv.se. Skriv ”Livefika med Pensionsmyndigheten” i ämnesraden. Har du en fråga du vill ställa får du gärna skriva ner den i samband med din anmälan. Vi kommer att försöka få med så många frågor som möjligt under Livefikat.

Datum: 25 oktober
Tid: 10.00-10.45 svensk tid 

Ännu inte medlem? Det blir du enkelt här