AMSTERDAM: Svenskar i Världens för-parlament

Utlandssvenskarnas röst i Amsterdam

Vartannat år organiserar Svenskar i Världen (SVIV) ett stort parlamentsmöte i Stockholm där olika utmaningar kring att bo utomlands lyfts upp och diskuteras.
Nytt för i år är att vi i SVIV Nederländerna även ordnar en förberedande workshop i Amsterdam, där du har möjlighet att framföra vilka utmaningar du ser och gärna skulle vilja ha hjälp med.

Idag finns ett antal hinder som försvårar för svenskar att fullt ut kunna tillgodogöra sig internationell erfarenhet oavsett om den fås via arbete, studier eller en längre tillvaro i ett annat land. Det är inte heller alltid så lätt att dra nytta av sina internationella erfarenheter när man väl flyttar hem.

Svenskar i Världen är en ideell och oberoende organisation om verkar för utlandssvenskarnas bästa – vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vartannat år genomför vi Utlandssvenskarnas parlament där vi synliggör och sammanfattar de utmaningar som många utlandssvenskar har i relation till svenska regelverk.

På parlamentet diskuterar utlandssvenskar i samråd med experter och politiker olika lösningar på utmaningarna. Därefter skickas de konkreta lösningsförslagen till de myndigheter och beslutsfattare som har möjlighet att förändra till det bättre.

 

Vill du vara med?

Workshoppen har ett begränsat antal platser och vi ser gärna att utlandssvenskar med olika erfarenheter och vistelsetid utomlands representeras. Vill just du delta, så skriv ett mejl till adressen nedan med ditt namn, boendeort och en kort beskrivning vad din bakgrund är.

För-parlamentet är upplagt som en workshop där vi diskuterar olika utmaningar som vi upplever i förhållande till svenska regelverk. Dina åsikter kommer att vara anonyma eftersom resultatet från workshopen sammanställs och redovisas som en grupp.

 

Förberedelse

Tänk igenom de utmaningar som du upplevde i samband med att du flyttade utomlands eller som du upplever idag. Det kan vara högt och lågt – det viktiga är att de har koppling till svenska regelverk – Svenskar i Världen kan inte påverka lokala lagar och regler. Fundera också på vilken lösning du helst skulle se.

Guldstjärna om du tar med dig exempel från andra utlandssvenskar in i diskussionen.

För-parlamentet leds av Birgitta Slot, Camilla Degerth och David Westsson. Vi bjuder på fika.

 

Datum: 11 maj 2019

Tid: 14:30 – 17:00

Plats: Selmas Café, Jan van Galenstraat 70h, Amsterdam

Kontaktuppgifter anmälan: info(at)westsson.eu

 

Varmt välkommen!

SVIV Nederländerna

Genom ombuden Camilla, Birgitta och David