Krav på tidsbokning för identitetskontroll vid flytt tillbaka till Sverige

På väg att flytta till Sverige eller skaffa samordningsnummer åt barnet? Då behöver du från och med nu boka tid för att komma till ett servicecenter som har biometrisk utrustning för säker identitetskontroll. 

Från och med den 3 juni 2024 är det krav på att boka tid på Statens servicecenters servicekontor för att göra en identitetskontroll i samband med att du som svensk medborgare ska anmäla flytt till Sverige eller ansöka om samordningsnummer till ditt barn som är fött utomlands. Identitetskontrollen behövs för att din anmälan eller ansökan ska bli fullständig. 

Numera kan du påbörja din anmälan om flytt till Sverige digitalt medan du fortfarande bor utomlands. Detta kan du dock göra tidigast 14 dagar före flytt till Sverige. Även du som ska ansöka om samordningsnummer kan numera påbörja processen digitalt via en ny e-tjänst hos Skatteverket.  

Genom att påbörja din anmälan om flytt digitalt är förhoppningen att handläggningstiden ska kunna kortas, givet att ansökan är komplett och att handläggaren inte kräver in ytterligare information för att exempelvis bekräfta att du verkligen bor på den angivna adressen i Sverige eller om ditt civilstånd har ändrats under tiden du bott utomlands.  

Väl hemma i Sverige behöver du göra en identitetskontroll dels för att bekräfta din identitet, dels för att bekräfta att du verkligen är på plats i Sverige. Detta görs numera med biometrisk utrustning. Motsvarande identitetskontroll krävs för att kunna slutföra ansökan om samordningsnummer. 

Tidigare kunde du ta dig till vilket servicekontor som helst för att anmäla flytt till Sverige eller ansöka om samordningsnummer, men det är inte längre möjligt. Istället krävs att du bokar tid, detta för att du ska bli hänvisad till ett servicekontor som är utrustat med den biometriska utrustningen.  

I de fall då du har fått en kallelse till personlig inställelse för identitetskontroll behöver du också boka tid för att komma till ett rätt utrustat servicecenter. Exempel på när man blir kallad till personlig inställelse är när ansökan/begäran om samordningsnummer kommer från någon annan, till exempel ett universitet eller en arbetsgivare som begär det för sin anställde/doktorand för att kunna betala arbetsgivaravgifter etc.  Det berör i första hand personer som kommer för att jobba eller studera här under kortare tid än ett år och därför inte ska folkbokföras med personnummer men som ändå behöver någon form av identitetsbeteckning.  

Läs mer här:

Flytta till Sverige | Skatteverket 

Samordningsnummer | Skatteverket 

Boka tid (nemoq.se) För identitetskontroll