Grundaren av Svenska skolan i Sydney tilldelas utmärkelsen Order of Australia

Utlandssvenska Marianne Eckerström Fancelli tilldelas utmärkelsen Order of Australia för sina förtjänster inom den svenska gemenskapen i Sydney och utomlands.

Medal of the Order of Australia är en utmärkelse som föräras australiska medborgare och andra personer för framstående prestationer och tjänster. I år tilldelas grundaren av Svenska skolan i Sydney, tillika Svenskar i Världens medlem, Marianne Eckerström Fancelli den fina utmärkelsen.

Föreningen Svenskar i Sydney har skrivit en fin artikel om Marianne Eckerström Fancellis arbete som vi får publicera. Vi passar på att sälla oss till hyllningskören: Stort grattis till ett väl utfört arbete, Marianne!

På 1970-talets mitt uppstod ett intresse för multikulturalism i Australien och västvärlden där organisationer som Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, och NSW Federation of Community Language Schools bildades. Göte Olander (lärare), Lars Rydberg (dåvarande konsul) och Marianne Eckerström-Fancelli red på denna entusiasm och bildade 1978 Svenska skolan i Sydney med två undervisningsställen och ett 30-tal elever.

Marianne fortsatte som en drivande kraft bakom skolan. Elevantalet växte och skolan utvecklades snabbt med att kunna erbjuda distansundervisning under 90-talet, något som var främmande för Sverige men mer accepterat i Australien. Svenska introducerades, som enda skandinaviska språk, i HSC (Swedish for Continuers) portfölj 1995 med Marianne som kontaktperson till Board of Studies (nuvarande NESA). Skolan kom också att kunna erbjuda eleverna möjligheten till Grennastipendiet 2010, också tack vare Marianne kontakter och nätverk.

2012 valde Marianne att avgå och tackades av vid Skolverkets internationella språkkonferensen för den kompletterande svensk undervisningen 2012 i Canberra. Hennes arbete fortsatte i form av councilmedlem för skolan fram till 2021, när hon med ålderns rätt valde att permanent avgå från skolans styrelse.

Nu har Marianne inte direkt suttit på latsidan utan har även varit en passionerad och engagerade person på andra områden. Marianne undervisade på WEA från 1978 till för ett par år sedan. Marianne har även undervisat på Sydney University men också varit TISUS-ansvarig i Sydney under 16 år. Hon har hållit föredrag om och skrivit artiklar om två-språkighet för ett flertal organisationer som till exempel Svenskor i Sydney, Sis, NSW Federation of Community Language Schools och Sverigekontakt.

Som stationerad i Malaysia, hjälpte Marianne den internationella skolan i Kuala Lumpur att övergå till International Baccaloreate. Hon har även varit drivande i att starta upp SWEAs avdelning i Sydney. Marianne har berört och inspirerat många inom den svenska gemenskapen i Sydney – från elever till hela familjer.

Idag har skolan cirka 150 elever och hade inte varit den organisation som den är idag om det inte var för Marianne. Skolan meddelar stolt att Marianne nu tilldelas Order of Australia för sina förtjänster inom den svenska gemenskapen i Sydney och utomlands.

Stort grattis Marianne, och tack för ett fint arbete!

Läs mer om

,