Nå ut till fler med information, annars röstar man inte

Det finns en informationsbrist som gör det svårt att engagera sig i EU-valet när man bor i ett land utanför EU. Det menar Peter von Feilitzen, utlandssvensk bosatt i Atlanta, USA, som därför inte tänker rösta i EU-valet. 

Sedan 1980 har Peter von Feilitzen bott i USA. Han har röstat i de flesta svenska riksdagsval, men har aldrig röstat i ett EU-val. När Peter flyttade till USA var Sverige inte medlem i EU och det är en av anledningarna till att han inte är särskilt insatt i vare sig EU eller det stundande valet.  

I EU-valet 2019 var det bara 55,3 procent av de röstberättigade svenskarna som röstade. Peter von Feilitzen är en av de många utlandssvenskar som väljer att inte rösta i årets val.  

Han menar att informationsbrist är en avgörande faktor bakom beslutet att inte rösta. 

— Det är svårt om man inte hänger med i svenska medier hela tiden. Jag vet inte heller hur man ska hitta den rätta informationen om man är intresserad.  

Det är speciellt svårt, menar Peter, att hänga med om man bor utanför EU eftersom informationen om EU i allmänhet och EU-valet i synnerhet är begränsat i medier och det allmänna samtalet. Då får man leta extra mycket för att hitta den information man behöver.  

— Det att svårt att hänga med och leva ett dubbelliv, så att säga. Det är mycket nog att engagera sig i allt man behöver engagera sig i här i USA, tycker jag. Det är säkert annorlunda om man bor utomlands en kortare tid.  

Höstens val i USA tar allt fokus och gör det svårt för den lilla information som finns om EU-valet att nå fram. EU pratas det inte heller så mycket om bland vänner och bekanta.  

— Här ligger fokus på det amerikanska presidentvalet och allt som skrivs och diskuteras om kandidaterna och hur det går för USA. EU och EU-valet kommer i skymundan. 

Peter är inte ensam i den situationen han befinner sig i. Han tror att brist på information om EU-valet är anledningen till att många inte röstar i EU-valet. Information riktad till just utlandssvenskar verkar vara särskilt dålig. 

— Det är svårt att säga vad man kan göra för att öka valdeltagandet. Det som jag vet måste göras är att nå ut till fler med information. Det kan man börja med att göra på ambassader, tänker jag. 

Peter jämför sina resor till Sverige med att vara på solsemester.  

— När man är i Sverige så är man helt uppslukad av det som försiggår där under några veckor, men när man återvänder hem så kommer man tillbaka till det liv man har i USA. Det som händer i Sverige hamnar i bakgrunden och allt som händer här tar över fokuset igen.

Text av: Alexandra Popova