En plikt att vara med och utforma vårt samhälle

Att rösta i våra val är viktigt och något som man inte ska ta för givet, även som utlandssvensk. Det menar Christina Linnér som för närvarande är bosatt i Schweiz. 

I närmare 32 år jobbade Christina Linnér för den humanitära organisationen UNHCR i olika länder. Numera är hon pensionerad och för närvarande bosatt i Genève, Schweiz, där UNHCR:s högkvarter ligger. Som utlandssvensk har hon alltid tyckt att kontakten med Sverige varit väldigt viktig.  

Hon är en av utlandssvenskarna som väljer att rösta i EU-valet 2024. 

— För det första så tycker jag att det är väldigt bra att Sverige tillåter oss att kunna rösta i EU-val och även i riksdagsval. Det är inte en rättighet som man bara har, utan något man också måste ta vara på. Inte alla länder i Europa tillåter det, till exempel efter tio års bosättning utomlands. 

Christina har röstat i tidigare EU-val och vet från egna erfarenheter att det inte alltid är så lätt. När hon var stationerad i Malaysia och Sudan på 80-talet, fanns det inte mycket information alls, inte heller e-post och internet. Hon menar att trots informationsbrist, måste man också själv försöka lära sig inte bara hur saker i landet där man bor fungerar men också nya regelverk i Sverige.  

— Man måste aktivera sig, till exempel genom att höra sig för via närmsta svenska ambassad, konsulat och/eller svensk-förening i regionen där man bor. Sverige har generösa regler vad gäller brevröstning jämfört med i alla fall en del andra länder, vilket vi bör tillvarata.  

Nordiskt samarbete skulle underlätta 
Även om Christina tycker att det är viktigt med röstning, är hon medveten om de många problem som medborgare runt om i världen ställs inför. Hon är därför för ett samarbete mellan de nordiska länderna också gällande röstning.   

— Ett samarbete mellan de nordiska länderna tycker jag är jätteviktigt och skulle säkert hjälpa många. Norge kan till exempel representera Sverige under våra val genom att ta emot röster om de har en ambassad eller ett konsulat i ett land där Sverige inte har det. Sverige kan sedan hjälpa Norge på samma sätt i deras val. Och samma sak med resten av de nordiska länderna. På det sättet är det enklare att tillsammans täcka fler och större områden.  

”Vi har inte bara en rätt, utan även en plikt att ta vara på den rättigheten om vi vill vara med att utforma vårt samhälle. Det räcker inte med att sedan klaga på saker som inte fungerar. 

Hon understryker att det är viktigt att få ut rätt information till fler och inte bara generell information om att ett val pågår. Det kan bland annat vara att ge människor konkreta exempel och landspecifik information på vart de kan vända sig för att rösta. 

— Man kan också dela med sig av kunskaper och erfarenheter på enklare vis, som att ordna en träff över en kopp kaffe i någon lokal och bjuda in människor för att tala om frågor och problem gällande röstning. Att sätta sig ner så där och prata om detta skulle nog kunna locka fler att bli intresserade av att rösta.  

Av egen erfarenhet som utlandssvensk, tror Christina på att ta tag i problemet också från sitt håll och prata om det med sina vänner och bekanta. Hon vill uppmana alla att göra det.  

— Vi har inte bara en rätt, utan även en plikt att ta vara på den rättigheten om vi vill vara med att utforma vårt samhälle. Det räcker inte med att sedan klaga på saker som inte fungerar. 

Text av: Alexandra Popova