Delta i Svenskar i Världens enkät om EU-valet

Det svenska intresset för EU-valet brukar vara lågt i jämförelse med riksdagsvalet. Men vad tycker utlandssvenskarna om EU? Och tänker de rösta? Det vill vi ta reda på med hjälp av dig!

Svenskar i Världen arbetar för fullt med att lyfta utlandssvenskars perspektiv och frågor inför valet till Europaparlamentet. En viktig del i det arbetet är att få en bild över utlandssvenskarnas valdeltagande och inställning till EU. Insikter och kunskap som vi sedan kan använda för att lyfta fram utlandssvenskarnas perspektiv i debatten. 

Några av de frågor som vi vill ha svar på är: Planerar du att rösta? Vilka hinder gör att du eventuellt tvekar? Är du för eller emot EU? 

Undersökningen vänder sig till dig som är utlandssvensk och har fyllt 18 år, oavsett om du bor i ett EU-land eller ej, och oberoende av om du tänkt rösta eller ej. 

Enkäten tar bara några minuter att svara på. Självklart är du helt anonym. 

För att komma till enkäten, klicka här.   

Foto: Canva