En splittrad bild av Sverige utomlands visar undersökning 

Integrationsproblem, gängkriminalitet, välordnat och bra välfärd – Sverigebilden utomlands är splittrad visar en undersökning bland utlandssvenskar genomförd av Svenskar i Världen. ”Sverige har i grund och botten ett gott anseende så rapporter om gängvåld och skjutningar väcker stor förvåning,” säger en svensk bosatt i Tyskland.  

Varumärket Sverige har länge varit starkt utomlands, inte sällan förknippat med värderingar såsom progressivitet, jämställdhet och innovation. Under senare år har emellertid gängbrottslighet och integrationsproblem fått stor uppmärksamhet i internationell media. Hur har det påverkat bilden av Sverige utomlands? Svenskar i Världen har frågat utlandssvenskar vilka påståenden om Sverige de möts av i landet där de bor i undersökningen Månadens fråga. 

– Vi ville med utlandssvenskarnas egna ord höra hur deras omgivning uppfattar Sverige.     Utlandssvenskarna är viktiga Sverigeambassadörer eftersom de kan bidra till en mer korrekt bild av landet än vad sociala medier och nyhetsartiklar alltid gör, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin.  

Överlag positivt men samhällsutvecklingen förvånar 

Resultatet av undersökningen visar att Sverigebilden utomlands är splittrad. Historiska uppfattningar om Sverige lever delvis kvar med associationer till en stark välfärdsstat, höga skatter, bra skola och sjukvård, jämställdhet, innovation och teknisk utveckling. Ett rent och vackert land med fin natur nämns också bland de påståenden utlandssvenskar möts av. Därtill brukar även de svenska nationalklenoderna Abba, Ikea och Volvo förknippas med Sverige.  

Överlag mycket positiva åsikter förutom möjligen om vädret. Politiskt stabilt, jämställt, hög levnadsstandard, bra sjukvård, bra skola, bra åldringsvård etc.

Utlandssvensk på Mauritius

I stort sett positiva. Sverige ses fortfarande ofta som ett idealsamhälle där folk har det bra och litar på sina politiker. Man beundrar föräldraledigheten, gratis skolgång och hälsovården.

Utlandssvensk i USA

Många utlandssvenskar i undersökningen uppger att de fortfarande möts av positiva kommentarer om Sverige, samtidigt som en annan bild med skjutningar, gängkriminalitet och integrationsproblem börjat få allt större fäste i bilden av Sverige. Flertalet uppger att man som svensk utomlands möts av en undran och stor förvåning över samhällsutvecklingen de senaste åren. 

Generellt en positiv bild av Sverige som land, svenska företag och svenskar. Den senaste tiden har många sett den negativa utveckling vad gäller gängvåld och kriminalitet i Sverige.

Utlandssvensk i Polen

De tror väldigt gott om Sverige och är väldigt förvånade över kriminaliteten som de nu hört om med skjutningar och sprängningar. 

Utlandssvensk i Storbritannien

Volvo, jämställdhet, IKEA, ishockey och välfärd är positiva åsikter. Senaste åren frågar många om flyktingar är stor grupp i samhället, ökat terrorhot, gängkriminalitet – allt detta i ett negativt sammanhang.

Utlandssvensk i Kanada

Andra kommentarer om Sverige som utlandssvenskar får höra, om än i mindre utsträckning, rör den svenska coronahanteringen och kritik av denna. I undersökningen vittnar också flertalet om bristfällig kunskap om Sverige och svårigheter att skilja på Sverige och Schweiz.  

Många vet inte vad Sverige ligger och de förväxlar det med Schweiz. Om de vet något så förknippar de Sverige med ABBA och IKEA.

Utlandssvensk i USA

Snygga tjejer, bortskämda småbarnsföräldrar, lössläppt covid-politik (”ingen brydde sig, alla deras gamla fick covid och dog”).

Utlandssvensk i Australien

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes mellan 20 februari – 18 mars och skickades ut via Svenskar i Världens nyhetsbrev, på sociala medier och till Svenskar i Världens medlemmar. Drygt 500 deltog i undersökningen.  

Bild: Canva

Läs mer om