Svenskar i Världen tar tempen på utlandssvenskarna – lanserar månadens fråga 

Vad tycker utlandssvenskarna i aktuella ämnen? Det vill Svenskar i Världen ta reda på genom en återkommande månadsundersökning. Första frågan handlar om Sverigebilden – vad möter svenskar i utlandet för påståenden om Sverige? 

För Svenskar i Världen är det viktigt att ha örat mot marken. Genom att lansera en månadsvis undersökning vill vi fånga upp utlandssvenskars åsikter och tankar i aktuella och relevanta frågor som rör deras vardag, utmaningar och behov. Svar som sedan kommer till nytta i vårt påverkansarbete och i stödet till medlemmarna.  

Månadsfrågan kommer att publiceras i Svenskar i Världens nyhetsbrev, samt finnas på webben och i sociala medier. Oavsett om du är medlem eller inte, kan du svara på frågorna. 

Månadens fråga i februari – Sverigebilden 

Februari månads fråga handlar om ett rykande färskt ämne – Sverigebilden utomlands. Varumärket Sverige har länge varit starkt utomlands, inte sällan förknippat med värderingar såsom progressivitet, jämställdhet och innovation. Under senare år har bilden emellertid naggats i kanten till följd av bland annat gängbrottslighet och de uppmärksammade koranbränningarna.  

Vad har personer i landet där du bor för åsikter om Sverige? 

Gör din röst hörd – svara på månadens fråga här. PS! Det tar bara två minuter att svara. Självklart är du anonym.

Foto: Canva