Siktet på en EU-karriär? Sök till EU-kommissionens betalda praktikprogram BlueBook

Svenskar har under en lång tid varit underrepresenterade inom EU:s institutioner, men det finns flera vägar för att överbrygga denna utveckling. I en tidigare artikel belyser Svenskar i Världen och Swedish International Students and Alumni (SISA) utbildningen College of Europe som en dörröppnare till en karriär inom EU. En annan möjlighet för unga svenskar är EU-kommissionens betalda praktikprogram BlueBook. Fram till den 15 mars är ansökningsperioden till höstens praktikperiod öppen. Vi har talat med två svenskar som har arbetat inom EU-kommissionen via Bluebook.  

Genom att ge unga svenskar möjlighet att arbeta och få insyn i EU:s inre maskineri bidrar programmet BlueBook både till individuell yrkesutveckling och en stärkt svensk närvaro inom EU. Det är inte sällan som praktikplatserna leder till fortsatt arbete inom någon av EU:s institutioner, antingen för tillfälliga eller permanenta kontrakt. Två gånger om året tar EU-kommissionen emot praktikanter i Bryssel, Luxemburg eller på andra platser inom EU.  

Vi har intervjuat Märta Iversen Ohlsson, som gjort praktik vid Generaldirektoratet för konkurrens, och Anton Nyman, som gjort praktik vid Generaldirektoratet för reformstöd, för att få en inblick i deras erfarenheter och hur dessa har format deras yrkesvägar. 

Från London till Bryssel 

Anton och Märta har varit vänner sedan gymnasietiden i Sigtuna och de tog båda sina kandidatexamina från universitetet Royal Holloway utanför London. Efter sin kandidatexamen fortsatte Anton sina studier vid London School of Economics (LSE) där han läste en master i utvecklingsstudier. Märta fortsatte sina studier vid Leidens universitet i Nederländerna, där hon tog en masterexamen i juridik med fokus på EU-rätt. Trots att Anton och Märta tog olika vägar under sina masterstudier var BlueBook-praktiken ett mål för dem båda. Märta berättar att hon tyckte att Nederländerna kändes mer internationellt än Storbritannien och att det var under denna period som hon blev alltmer intresserad av en praktik i Bryssel. 

Ansökningsprocessen

Både Anton och Märta beskriver BlueBook-praktikprogrammets ansökningsprocess som lång och utmanande. Märta understryker vikten av att kunna uppvisa relevanta erfarenheter och språkkunskaper:

—  Att förbereda en ansökan kräver att man noggrant dokumenterar sina tidigare arbeten och kunskaper, inklusive språkkunskaper, vilket var avgörande för mig.  

Anton betonar den långa väntetiden efter inskickad ansökan och hur han använde sitt personliga nätverk för att förbättra sina antagningschanser:  

—  Processen med den långa väntetiden var tuff. Jag skickade in min ansökan i januari och hörde inte tillbaka förrän i maj-juni. Tips från vänner och tidigare praktikanter var avgörande för att navigera i denna process.  

Under ansökningsprocessen behöver sökanden skicka in en detaljerad dokumentation av sina kunskaper och erfarenheter. Efter att ha gått vidare i processen, väljer kandidater specifika platser och enheter inom kommissionen att ansöka till, vilket kräver en djup förståelse för de olika generaldirektoraten inom EU-kommissionen och enheternas arbete. Anton säger:  

—  Jag gjorde omfattande efterforskningar för att förstå vilka så kallade DG:s som skulle passa min profil och mina intressen bäst.  

Märta tillägger: 

—  Det är stor konkurrens om praktikplatserna med sökanden från hela Europa. Att bli vald är inte bara en fråga om kvalifikationer, utan också om att förstå komplexiteten i EU:s institutioner och att hitta rätt matchning vid en specifik enhet för ens färdigheter och ambitioner. 

Erfarenheter från praktiken

Trots en krävande ansökningsprocess beskriver både Märta och Anton sina erfarenheter från Bluebook-praktiken som oerhört värdefulla. Märta, med en juridisk bakgrund, genomförde sin praktik vid Directorate-General for Competition (DG COMP). Hennes arbetsdag inkluderade juridiska utredningar och kontinuerligt arbete med konkurrens- och kartellfrågor, från tidig morgon till sen eftermiddag. Hon säger:  

—  Det var intensivt, men extremt lärorikt. Jag fick delta i aktuella EU-ärenden och hjälpa till med juridisk analys.  

Anton placerades vid DG Reform i Aten där han arbetade med strukturreformer och tekniskt stöd. Anton reflekterar över sin tid där:  

—  Min praktik gav mig en unik inblick i EU:s hantering av reformer och kriser. Jag arbetade med projektansökningar från EU:s medlemsländer och mina arbetsuppgifter inkluderade allt från administrativa till analytiska uppgifter vilket bidrog till en omfattande personlig och professionell utveckling.  

Han fortsätter:  

—  På ett personligt plan öppnade praktiken upp en hel värld för vad man kan göra i framtiden. Praktiken var min första riktiga erfarenhet av arbetslivet och att arbeta med personer från olika kulturer och bakgrunder, lära mig mer om Grekland under min tid i landet och förbättra mina samarbetsförmågor var otroligt givande.

Min praktik gav mig en unik inblick i EU:s hantering av reformer och kriser. Jag arbetade med projektansökningar från EU:s medlemsländer och mina arbetsuppgifter inkluderade allt från administrativa till analytiska uppgifter vilket bidrog till en omfattande personlig och professionell utveckling.

Anton Nyman
Anton Nyman

BlueBook-praktiken har varit en avgörande milstolpe i både Märta och Antons karriärer och en kvalitetsstämpel på deras förmåga och förståelse för EU-systemet. Bluebooks praktikprogram, som är känd för sin höga standard och konkurrens, har inte bara gett dem värdefull insikt i EU:s arbete, utan också fungerat som en gedigen grund för framtida yrkesmöjligheter.  

Märta, som nu arbetar på Konkurrensverket i Sverige, betonar hur hennes erfarenheter från DG COMP och EU-kommissionen direkt har kunnat appliceras i hennes nuvarande roll. 

—  Att arbeta på Konkurrensverket innebär ett kontinuerligt samarbete med DG COMP i Bryssel, och det dagliga arbetet i Sverige präglas av kommissionens arbete och de beslut de fattar i sina tillsynsärenden, förklarar Märta.

Kulturella utbyten

Både Anton och Märta belyser vikten av kulturellt utbyte och den erfarenhet de fått från sina praktikplatser inom EU. Anton berättar:  

—  Jag arbetade med folk i alla åldrar, från de som bara jobbat ett år till de som har 40 års erfarenhet. Att interagera med personer från olika kulturer, särskilt då jag inte kände till mycket om Grekland eller dess språk sedan tidigare, var otroligt nyttigt för min personliga utveckling.   

—  Han betonar hur denna erfarenhet har stärkt hans ansvarstagande, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga: Han tillägger: De färdigheter man ofta framhäver i sitt personliga brev, de lärde jag mig verkligen under min praktik. 

Märta delar Antons uppfattning om vikten av kulturellt utbyte:

— Det bästa med praktiken var definitivt det kulturella utbytet. Att arbeta nära personer från olika nationaliteter, speciellt andra praktikanter/trainees, var oerhört givande. Vi var många som delade kontor, och detta ledde till både lärorika diskussioner om våra likheter och skillnader och till roliga missförstånd, där vi lärde oss mycket av varandra.

Märta framhäver även hur praktiken har berikat henne med olika erfarenheter från olika professionella bakgrunder, som olika juridiska traditioner.

Märta Iversen Ohlsson

Det bästa med praktiken var definitivt det kulturella utbytet. Att arbeta nära personer från olika nationaliteter, speciellt andra praktikanter/trainees, var oerhört givande.

Märta Iversen Ohlsson

Svensk representation inom EU

Anton och Märta betonar behovet av att stärka svenska perspektiv inom kommissionen. Märta förklarar att det svenska utbildningssystemet skiljer sig från EU:s rekryteringssystem, där det senare är mer strukturerat och formellt. Hon understryker behovet av att lyfta fram EU:s betydelse i Sverige:  

—  Vi i Sverige måste bli bättre på att lyfta fram vikten av EU och att Sveriges röst i EU behövs.  

Hon talar även om hur viktigt det är för unga svenskar att inse möjligheterna som Bryssel erbjuder, inte bara för karriären utan också för den personliga utvecklingen.

Det är viktigt med svensk representation, EU fungerar för att alla medlemsländer är representerade. Det finns även risk för att EU-skepticismen ökar i Sverige om man känner att det inte finns någon möjlighet att påverka EU:s beslut.

Anton berättar om sin egen erfarenhet och betonar vikten av mångfald inom EU:  

— Det är viktigt med svensk representation, EU fungerar för att alla medlemsländer är representerade. Det finns även risk för att EU-skepticismen ökar i Sverige om man känner att det inte finns någon möjlighet att påverka EU:s beslut.

Både Anton och Märta föreslår att det bör finnas mer information tillgänglig i Sverige om karriärmöjligheter inom EU samt bättre förberedelser för ansökningsprocessen till dessa institutioner. Anton nämner även vikten av mentorskap och nätverkande för att stärka positionen för svenska kandidater.

Väckte detta ditt intresse?

Är du intresserad av att söka en betald praktik inom EU? Ansökningsperioden till Bluebook är öppen fram till den 15 mars: https://traineeships.ec.europa.eu/about_en.  

Är du behov av hjälp inför din ansökan? Här delar Universitet- och högskolerådet (UHR) med sig av tips och råd: https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/tips-infor-ansokan-eu-praktik/.

Text: Klara Ehrnst & Hanna Waerland-Fager
Foto: Privata