Regeringskansliet kommenterar utlandssvenskarnas utmaningar

Migrationsverket ska ta fram förslag på nytt arbetssätt för anknytningsärenden, i dagsläget prioriteras inte e-röstning och det är svårt att överblicka effekterna av de ändringar som gjorts med samordningsnummer. Regeringskansliet har besvarat Svenskar i Världens resolutioner.

Svenskar i Världen arbetar kontinuerligt med en stor mängd frågor som påverkar utlandssvenskar. Under Utlandssvenskarnas parlament 2023 diskuterade vi ett antal problem och lösningsförslag med migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utrikesminister Tobias Billström bland andra. Resultatet från dessa diskussioner och inspel från experter och utlandssvenskar är våra 13 resolutioner.

Resolutionerna berör bland annat e-röstning, personnummer i stället för samordningsnummer till svenska barn födda utomlands, rätt till garantipension och skickades under senhösten till berörda departement, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Regeringskansliet har nu svarat på resolutionerna.

Läs återkopplingen från Regeringskansliet här

Foto: Regeringskansliet, Canva