Undervisning i svenska språket och svensk skola på distans

Är du och din familj på väg att flytta utomlands med barn i skolåldern? Att behålla det svenska språket kan vara viktigt för att hålla kontakt med släkt och vänner samt för att kunna återvända till Sverige och studera på svenska. För er som redan bor i utlandet kan det också ha stor betydelse, att de svenska barnen håller nivån i svenska uppe. Under denna livefika har vi samlat experterna Britt Wikudd, biträdande rektor på Sofia Distans, Therese Lottini rektor på Svenska skolan på Mallorca, Göran Holm från Svenska Distans, Camila Tanaka Hess, rektor vi Hermods Distansgymnasium och Monica Bravo Granström, Senior Advisor på SMUL (Svenska som modersmål utomlands) ger oss de alternativ som finns till buds.

De reder ut begreppen och berättar om för- och nackdelar med olika varianter såsom svensk skola på distans, lokal skola med svenska som ämne, internationell skola, kompletterande svenska med mera.

Datum: 22 januari 2024
Tid: 15.00-15.45
Plats: Digitalt via Zoom 
Anmälan:  Logga in för att få Zoomlänken. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Denna Livefika är exklusiv för medlemmar och partner. Livefikan spelas in och kan ses i efterhand i inloggat läge.