Sverige har satt krokben för utlandsfödda barn

Tillsammans med Familjens Jurist har Svenskar i Världen skrivit en debattartikel som publicerades i dagens Expressen. Här synliggör vi problemen med att svenska barn födda utomlands får samordningsnummer istället för personnummer. Nu väntar för första gången rättslig prövning.

Idag publicerade Expressen vår gemensamma debattartikel med Familjens Jurist där vi belyser problematiken med att svenska barn födda utomlands får samordningsnummer istället för personnummer. Inom kort kommer en familj med ett svenskt barn fött utomlands att för första gången överklaga Skatteverkets avslag avseende svenskt personnummer i svensk domstol. Barnets ”misstag” är att det är fött utomlands och fortfarande bor utomlands. 

Läs debattartikeln i sin helhet:

Sverige har satt krokben för utlandsfödda barn

Svenska barn nekas personnummer. Deras ”misstag” var att födas utomlands. Nu väntar för första gången rättslig prövning, skriver Cecilia Borglin och Victoria Thore. 

Fram till den 31 december 1999 fick alla svenska barn ett personnummer vid födseln, oavsett om föräldrarna bodde i Sverige eller utomlands. Sen ändrades regelverket, nu var det bara de barn som föddes i Sverige som fick ett personnummer – de andra svenska barnen tilldelades i stället ett samordningsnummer.*

Det totala antalet utlandsfödda svenska barn är inte känt eftersom alla utlandsfödda svenska barns födelse inte anmäls till svenska myndigheter. De barn som behöver ett svenskt pass behöver dock registreras som svenska medborgare och får då samordningsnummer. Enligt Skatteverket rör det sig om cirka 2 300 barn per år.

Den svenska staten har satt krokben för utlandsfödda svenska barn i 24 år. Det är nu hög tid för förändring.

Att inte ha ett personnummer leder till praktiska svårigheter i vardagen. Ett omfattande problem är att många IT-system inom såväl offentliga som privata verksamheter inte kan hantera samordningsnummer. Det går inte heller att skaffa Bank-id med ett samordningsnummer. 

I vissa fall har barn med samordningsnummer dessutom nekats vård för att vårdmottagningen inte kunde hantera samordningsnumret. Den växande digitaliseringen i samhället bidrar därmed till en allvarlig exkludering.

Som lök på laxen behöver de numera förhålla sig till att samordningsnumret efter en tid blir vilandeförklarat. Ett samordningsnummer är numera bara aktivt i fem år och vid utgången av det femte kalenderåret blir samordningsnumret vilandeförklarat om inte en anmälan om förnyelse har inkommit till Skatteverket. 

Ansökan görs genom personlig inställelse vid Skatteverkets servicekontor, vilket kan vara komplicerat för en utlandssvensk. Alternativt kan det göras i samband med passansökan hos en utlandsmyndighet, vilket kan vara minst lika komplicerat om landet man bor i är stort eller till och med saknar ambassad.  

Ska prövas i domstol

Den nya lagen om samordningsnummer som trädde i kraft den 1 september 2023 är inte lösningen på problemet. Staten bekräftar här att samordningsnummer inte behandlar svenskar lika och försöker då genom att anpassa och skapa nivåer av tillförlitliga samordningsnummer korrigera den ojämlikheten. Samordningsnummer oavsett nivå är dock ändå inte tillfredsställande eftersom det inte är i klass med ett personnummer. 

Den svenska staten har satt krokben för utlandsfödda svenska barn i 24 år. Det är nu hög tid för förändring. 

Inom kort kommer en familj med ett svenskt barn fött utomlands att för första gången överklaga Skatteverkets avslag avseende svenskt personnummer i svensk domstol. Barnets ”misstag” är att det är fött utomlands och fortfarande bor utomlands. 

Frågan kommer att prövas med utgångspunkt i grundlagsskyddade principer om alla medborgares lika rättigheter, EU-rättens diskrimineringsförbud, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och FN:s barnkonvention. 

Vi anser att den som har fått ett svenskt medborgarskap från födseln, oavsett om barnet är fött i Sverige eller utomlands, ska tilldelas ett svenskt personnummer. 

Cecilia Borglin, generalsekreterare Svenskar i Världen 
Victoria Thore, vd Familjens Jurist 

* Barn födda i Sverige till folkbokförd förälder tilldelas personnummer.

Sverige har satt krokben för utlandsfödda barn, Expressen 2024-01-22

Svenskar i Världens resolution ”Personnummer istället för samordningsnummer till svenska barn födda utomlands”

Foto: Fialotta Bratt (Skatteverket), Bengt Säll (Cecilia Borglin) och Christoffer Edling (Victoria Thore)