Möjlighet till tidsbokning för smidigare inskrivning 

Att återvända till Sverige är en process som kräver både tålamod och tid. Nu presenterar Skatteverket en positiv förändring som gör processen mer smidig och tidseffektiv.

Personer som har för avsikt att bo i Sverige i ett år eller längre ska anmäla sin flytt till landet genom att fylla i en anmälan och göra ett personligt besök på ett servicekontor. Fram tills idag har man bara haft möjligheten att bokstavligt talat ställa sig i kön.

Nu har Skatteverket och servicekontoren tagit ett efterlängtat steg för att förenkla anmälningsprocessen för de som flyttar tillbaka till Sverige; nämligen möjlighet till tidsbokning för flyttanmälan. Motsvarande system för ansökan om id-kort har redan införts.

För att boka en tid behövs ett telefonnummer eller en e-postadress. Webbokningen finns både på svenska och engelska. En direktlänk till tidsbokningen finns på Flytta till Sverige | Skatteverket.

Den nya möjligheten att boka en tid för flyttanmälan är dock inte tillgänglig på alla servicekontor. De som väljer att nyttja drop-in-alternativet kan fortfarande göra det, men det kan innebära längre väntetider.

Biometriska kontroller vid horisonten

I framtiden planerar Sverige att införa biometriska kontroller i samband med identitetskontrollen på servicekontoren. Denna åtgärd kommer att gälla för personer som anmäler flytt till Sverige och de som tilldelas ett samordningsnummer, samt vid förnyelse av samordningsnummer. Den biometriska utrustningen förväntas vara på plats på servicekontoren under senare delen av 2024, vilket ytterligare stärker säkerheten och effektiviteten i anmälningsprocessen.

Foto: Canva