Tips och råd till utlandssvenskar om psykologisk trygghet  

Skuld, oro eller en ovisshet om hur man bäst balanserar karriärkrav med familjens behov i en ny kulturell kontext är inte ovanligt när man väljer att dra upp rötterna och flytta utomlands. Men det finns även tankar och funderingar som drar igång när man väl har återvänt till Sverige. Leg. psykoterapeut och vd på MindSverige ger svar på några av frågorna som brukar dyka upp. 

Det är inte bara praktiska frågor som behöver lösas under tiden man bor utomlands eller när man väl är tillbaka i Sverige. En minst lika viktig del är den psykologiska tryggheten.   

– Generellt är det bra att ha framförhållning, öppenhet och ökad kommunikation. Det är viktigt att man som förälder vågar prata med sina barn om det svåra såväl det som fungerar, säger Åsa Hedrén Videbæk, vd Mind Sverige och tillika leg. psykoterapeut. 

Här ger Åsa Hedrén Videbæk råd i frågor som bland annat handlar om skuld över att riva upp barnen och flytta utomlands, oro för familjemedlemmar i Sverige, hur man hanterar känslan av att inte längre känna sig hemma i Sverige längre. 

Jag känner skuld över att riva upp mina barn och flytta utomlands. Hur hanterar jag detta?  

Att känna skuld är normalt. Fokusera på de positiva erfarenheterna och möjligheterna för dina barn. Kommunikation är nyckeln; prata öppet med dem om förändringen och inkludera dem i beslutsprocessen. Kom ihåg att det även alltid finns utmaningar på hemmaplan. 

Hur kan jag hantera oron för äldre/sjuka familjemedlemmar kvar i Sverige?  

Skapa ett stödsystem, håll regelbunden kontakt via samtal och video. Utforska möjligheter att involvera andra familjemedlemmar i Sverige i att stödja dem. Planera också regelbundna besök för att stärka anknytningen. 

Efter många år utomlands känner jag mig inte längre hemma i Sverige. Hur hanterar jag detta?  

Fokusera på att skapa en ny kulturell identitet som inkluderar både ditt svenska arv och din nuvarande miljö. Sök gemenskap med andra i samma situation och skapa en känsla av hemma där du befinner dig nu. 

Hur kan vi som familj stärka våra band när vi är utspridda över olika länder?  

Använd teknologi för regelbunden kommunikation. Planera gemensamma aktiviteter online, som spel eller virtuella middagar. Skapa traditioner som involverar hela familjen, oavsett avstånd. 

Hur hanterar vi kulturella skillnader och utmaningar som en familj utomlands? 

Skapa en öppen dialog om kulturella skillnader och förväntningar. Var medveten om att alla kan behöva anpassa sig och vara flexibla. Utforska tillsammans den nya kulturen och inkludera den i familjens dagliga liv. 

Hur kan vi skapa en känsla av stabilitet för barnen trots den konstanta förändringen som livet utomlands innebär?  

Skapa rutiner och traditioner som ger trygghet. Involvera barnen i beslut som påverkar dem, och stödja deras sociala anpassning genom att skapa nya vänner och uppleva lokal kultur tillsammans. 

Hur balanserar man karriärkrav med familjens behov i en ny kulturell kontext?  

Tydlig kommunikation och planering är avgörande. Skapa realistiska förväntningar och prioritera familjens välbefinnande. Utforska flexibla arbetsarrangemang och involvera hela familjen i beslutsprocessen. 

Livefika om psykologisk trygghet 

Den 22 februari gästar leg. psykoterapeuterna Åsa Hedrén Videbæk och Anna Falk Toll från Mind Sverige Svenskar i Världens Livefika. Då kan du som är medlem eller partner ställa dina frågor till experterna. 

Läs mer om Livefikat och anmäl dig här

Medlemsförmån hos Mind Sverige 

Mind Sverige är ny samarbetspartner till Svenskar i Världen. Som medlem får du rabatt hos deras psykologer, psykoterapeuter och kuratorer. Läs mer här

Foto: Canva