Så ser världen på Sverige 

En positiv bild av Sverige utomlands är viktigt, inte minst för svenska företag. Hur Sverigebilden ser ut, vad som påverkar den och vad alla svenskar kan göra för att bättra på den var några av de saker som Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt berättade om när hon gästade vår Livefika. 

Sverige var en gång i tiden starkt förknippad med generös föräldraledighet och hög standard på vård, skola och omsorg. Idag sprids bilden av Sverige utifrån gängrelaterade dödsskjutningar och desinformationskampanjer kring socialtjänstens arbete och koranbränningarna.  

– Var källkritiska och avstå från att slentrianmässigt dela inlägg i sociala medier som sprider en skev eller falsk bild av Sverige, uppmanade Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt när hon gästade Svenskar i Världens Livefika.