EU-medborgare, var med och påverka samt förenkla för utlandsboende europeer!

Mer än 13,7 miljoner människor bor i ett annat EU land än det de kommer från. Många berörs av EU:s politiska processer, men alltför få är engagerade. Det finns många vardagliga utmaningar som skulle vara möjliga att lösa.

MobileCIT är ett projekt som riktar sig till utlandsboende EU-medborgare. Nu vill man ta reda på hur denna grupp tänker utifrån 14 frågor som är viktiga för mobila medborgare och som, enligt MobileCIT, är möjliga att åtgärda.  

Om du bor i ett annat EU-land hoppas vi att du vill vara med och svara på undersökningen. Sista dagen att svara är den 31 december 2023.

Du hittar enkäten här: https://open2vote.eu/mobile-cit/bills.

Notera att du ombeds att logga in för att delta. E-postinsamlandet är för att EU-projektet behöver säkerställa att man bara deltar en gång. Svaren är dock helt anonyma.

De insamlade svaren kommer att användas av MobileCIT:s projektpartner för att driva på och lösa problemen. Svaren kommer att sammanställas i februari 2024.