Tävla om boken ”I love svenska”

Praktisk handbok om hur man kan stötta utlandssvenska barn i svenska språket firar tio år. Nu kan du vinna ett eget exemplar av boken ”I love svenska”.

För tio år sedan släpptes boken ”I love svenska”, skriven av Monica Bravo Granström, på Bokmässan i Göteborg. Det är en praktisk handbok om hur man kan stötta barn som bor utanför Sverige vid inlärningen av det svenska språket.

I första delen ges en introduktion till flerspråkighet och språkinlärning. Familjens förutsättningar behandlas, hur språken används inom familjen och vad som krävs för att stödja det svenska språket hos barnen. Här bemöts även olika myter om flerspråkighet.

I love svenska” är den bok jag hade velat läsa när vi kämpade och emellanåt tvivlade på om vi gjorde rätt som tvingade på barnen två språk från första början.

I andra delen får du praktiska råd om svenskan i vardagen och hur du ska bära dig åt för att göra svenskan till ett levande och attraktivt språk för barnen, även om ni lever utanför Sverige. Här ges också råd om hur du hjälper ditt barn vid olika svårigheter kopplat till det svenska språket. Hur kan man till exempel gå tillväga om barnet inte vill prata svenska?

Den ger svar på så många frågor.

I ”I love svenska” får du även tips på hjälpmedel som böcker, filmer, spel, etc. Boken finns i en tryckt version från 2013 och som uppdaterad e-bok från 2021.

Om författaren

Monica Bravo Granström är bosatt i Tyskland sedan över 20 år och har även bott i Spanien och Luxemburg. Hon är språkvetare vid ett tyskt universitet och har själv två flerspråkiga barn. Monica är även Svenskar i Världens representant i Tyskland och Senior Advisor i SMUL (Svenska som modersmål utomlands) samt ansvarar för en spalt om flerspråkighet i tidningen Sverigekontakt. Hon har skrivit boken ”I love svenska” för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och på så sätt underlätta för andra i samma situation.

Jag uppskattar också att författaren hjälper läsaren att analysera och bedöma sina egna särskilda förutsättningar.

Tävla om ett eget exemplar

Nu har du chans att vinna ett eget tryckt exemplar. Allt du behöver göra är att svara på följande fråga:

Boken ”I love svenska” innehåller många tips och råd för att särskild målgrupp ska lära sig svenska. Vilka är det som boken syftar till att hjälpa med svenskan?

1. Barn
x. Lärare
2. Föräldrar

Skriv även en motivering till varför du vill vinna boken. Mejla ditt svar till sviv@sviv.se senast den 30 september. Du kan även tävla via Svenskar i Världens Facebooksida.

Foto: Linda Olsson, Portugal


Läs mer om