Ett ledande affärsnätverk i Storbritannien 

Svenska Handelskammaren i Storbritannien är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja handelsrelationer mellan Sverige och Storbritannien. Grundad redan 1906, och med över 400 medlemsföretag, är den bland de äldsta och största svenska handelskamrarna i världen. ”London är den ultimata platsen för att visa vad svenska företag går för”, säger Fredrik Warneryd, vd för handelskammaren. 

Storbritannien har en lång historia av att locka svenskar. Med sin mångfald och dynamiska miljö har London mycket att erbjuda både invånare och företag, och att ”lyckas” i Storbritannien ses inte sällan som en inkörsport till resten av världen. Kanske är det därför över 100 000 svenskar är bosatta där, och över 1 000 svenska företag har etablerat sig i landet. 

Ett ledande affärsnätverk 

Den Svenska Handelskammaren i Londons främsta syfte är att tillhandahålla en plattform för företag och entreprenörer inom olika sektorer att nätverka och växa. Det gör de genom att erbjuda servicetjänster till företag som önskar etablera sig i Storbritannien, löpande anordna evenemang med olika teman, och samarbeta med andra icke-vinstdrivande organisationer med koppling till det svensk-brittiska näringslivet.  

– De senaste åren har vår plattform verkligen stärkts. Vi är både fler anställda och tar mer initiativ, och vi är mer än redo att ta vår verksamhet till nästa steg, säger Fredrik Warneryd, vd för Svenska Handelskammaren i Storbritannien.  

Kärnan i kammarens verksamhet är den täta och varierade evenemangskalendern. Återkommande flaggskeppsevenemang såsom hållbarhetskonferensen Impact, Tech Forum och den traditionella Christmas Luncheon, varvas med mindre, sociala tillställningar med fokus på att knyta nya kontakter i nätverket. 

De senaste åren har vår plattform verkligen stärkts.

Med en mängd olika sektorer representerade bland dess medlemsföretag, är den svenska kammaren i London ett såväl dynamiskt som mångsidigt affärsnätverk. Oavsett storlek eller expanderingsfas strävar kammaren efter att stötta företag under hela deras livscykel.  

– Vårt Business Services team hjälper företag att etablera sig, växa och utvecklas på marknaden här i Storbritannien. Det gör vi genom att erbjuda utvecklingsprogram och nätverksmöjligheter bland experter och rådgivare, berättar Fredrik Warneryd. 

Med fokus på den yngre generationen 

Kammaren tillhandahåller även goda möjligheter för unga professionella att bli involverade i det svensk-brittiska näringslivet. Dels genom de stipendieprogram och praktikplatser som möjliggör tjänstgöring på kammarens kontor i London, men också genom att anordna evenemang specifikt för unga professionella i området. ”The Young Professionals network” är en förgrening av kammaren som grundades 1994 och i första hand drivs av de stipendiater och praktikanter som arbetar på kammaren. Syftet med nätverket är att erbjuda en lärande och inspirerande miljö för unga, inflyttade personer i London att knyta nya kontakter, oavsett vilken sektor man arbetar i.   

”The Swedish footprint” i Storbritannien, och världen 

Sverige är det nionde största investeringslandet i Storbritannien, men majoriteten av investeringarna går till regioner utanför London.  

– De flesta av våra medlemsföretag är baserade utanför London och det är viktigt för oss att expandera nätverket till dessa områden. Vår ambition är att fortsätta framhäva svenska företag och lösningar i Storbritannien – och i världen, avslutar Fredrik Warneryd.  

Partner till Svenskar i Världen 

Svenska handelskammaren i Storbritannien är silverpartner till Svenskar i Världen sedan 2001. Vill du veta mer om vad ett partnerskap innebär? Kontakta generalsekreterare Cecilia Borglin på cecilia@sviv.se för mer information.  

Text: Maja Stenberg

Foto: Radek Dranikowski