Årets Representanter i Världen korades   

Ett enastående driv och extraordinära insatser för Svenskar i Världens medlemmar och verksamhet förenar årets mottagare av utmärkelsen Årets Representant i Världen: Pernilla Hjelm Danielsson, Malin Ripa och Jesper Albrekt, samtliga boendes i Singapore. 

Svenskar i Världen har närmare hundra representanter världen över som täcker cirka 50 länder. De står redo med sina nätverk, erfarenhet och lokalkännedom för att hjälpa medlemmar som är på väg att flytta dit eller redan bor i landet. 

Bland annat kan de hjälpa nyinflyttade svenskar att snabbt få ett nätverk bestående av andra svenskar, men även lokala kontakter. Dessutom kan de tipsa om skolor, sjukvård, husmäklare, advokatbyråer etc. Representanterna är med andra ord nyckelpersoner i organisationen. 

Många väljer dessutom att engagera sig än mer i Svenskar i Världens verksamhet. De för dialoger med ambassader, svenska klubbar och föreningar, men också handelskammare för att öka kännedomen om Svenskar i Världens verksamhet och aktuella frågor. Vissa tar initiativ till lokala träffar, andra utnyttjar digitala verktyg för att samla utlandssvenskarna i landet till informations- och diskussionsträffar. På så vis kan organisationen hålla örat mot rälsen och snabbt fånga upp utlandssvenskarnas behov och perspektiv.  

Tre fantastiska pristagare 

En årlig tradition är att anordna en heldagsträff i Stockholm för representanterna. Årets representantdag ägde rum den 16 augusti hos Svenskar i Världens partner Novare. Där tog vi tillfället i akt att dela ut priset ”Årets Representant i Världen 2023”. 

Årets pris gick till inte mindre än tre representanter som alla bor i Singapore: Pernilla Hjelm Danielsson, Malin Ripa och Jesper Albrekt.  

Utmärkelsen delades ut av vice ordförande Lennart Koskinen.  

Vice ordförande Lennart Koskinen, flankerad av projektledare Anna Paues, överlämnade priset till en glad och överraskad Pernilla Hjelm Danielsson

– Engagerade representanter är ett oerhört viktigt fundament i Svenskar i Världens verksamhet. Ert driv, engagemang och nätverk utgör en värdefull tillgång för organisationen, för att inte tala om det värde som det ger alla utlandssvenskar som kommer i kontakt med er genom sitt medlemskap. I år vill vi uppmärksamma inte mindre än tre fantastiska representanter som verkligen har gått den extra milen och gjort extraordinära insatser för verksamheten inledde Lennart Koskinen sitt tacktal. 

Perrnilla Hjelm Danielsson

Motivering Pernilla Hjelm Danielsson
Pernilla Hjelm Danielsson har med stor drivkraft genomfört ett flertal förparlament inför Utlandssvenskarnas parlament 2023. På ett pedagogiskt och lösningsorienterat sätt har hon lett samtalen och fångat upp såväl problemställningar som lösningsförslag från utlandssvenskar runtom i världen. 

Pernilla har även gjort ett utmärkt arbete som ordförande i en av arbetsgrupperna på Utlandssvenskarnas parlament. 

Som om inte detta var nog har hon dessutom anordnat en digital informationsträff om Svenskar i Världen tillsammans med Malin Ripa och Jesper Albrekt. 

Utifrån dessa enastående insatser har Pernilla Hjelm Danielsson därför väl förtjänat utmärkelsen ”Årets Representant i Världen 2023”. 

Motivering Malin Ripa
Malin Ripa, som har lång erfarenhet som skol- och yrkesvägledare, har på eget initiativ skapat en skol- och läroplansguide för att stötta Svenskar i Världens medlemmar och deras familjer vid utflytt såväl som hemflytt. Guiden har sedan översatts till engelska och ingår numera i Svenskar i Världens medföljandeprogram.  

Som om inte detta var nog har hon dessutom anordnat en digital informationsträff om Svenskar i Världen tillsammans med Pernilla Hjelm Danielsson och Jesper Albrekt. 

För dessa utomordentliga insatser, i kombination med hennes driv och personliga engagemang, har Malin Ripa väl förtjänat utmärkelsen ”Årets representant i världen 2023”. 

Malin Ripa
Jesper Albrekt

Motivering Jesper Albrekt:
Jesper Albrekt har visat sig vara en ovärderlig resurs i de sakfrågor som rör migration och uppehållstillstånd för medföljande, vilket är ett brinnande ämne för tusentals utlandssvenskar som har en respektive som inte är från Sverige. Jesper har med stor sakkunnighet engagerat sig som ordförande i såväl ett förparlament i samma ämne som i en arbetsgrupp på Utlandssvenskarnas parlament 2023. 

Som om inte detta var nog har han dessutom anordnat en digital informationsträff om Svenskar i Världen tillsammans med Pernilla Hjelm Danielsson och Malin Ripa.

Med dessa imponerande insatser i ryggen har Jesper Albrekt väl förtjänat utmärkelsen ´”Årets Representant i Världen 2023”.

Svenskar i Världens styrelse och kansli tackar Pernilla, Malin och Jesper för deras fantastiska engagemang i Svenskar i Världen!