Svårlöst med samordningsnummer, SINK och SPAR?

Svenska barn födda utomlands får samordningsnummer istället för personnummer, och som lök på laxen infördes vilande samordningsnummer. Gallrad ur Statens personadressregister, SPAR? Då försvinner mängder med samhälls- och företagstjänster. Och hur går det med vallöftet att sänka SINK:en? Detta ska vi diskutera i arbetsgrupp 4 på Utlandssvenskarnas parlament.

På Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni ska sex arbetsgrupper diskutera sammantaget 15 sakfrågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag.

Alla medlemmar och partner är välkomna att bidra med sina erfarenheter, tankar och idéer – eller bara lyssna in diskussionen.

Arbetsgrupp 4: SINK, SPAR och samordningsnummer
Datum: 20 juni
Tid: 11.30-13.00

Experter
Ola Schneider – funktionsansvarig SPAR, Skatteverket
Aino Askegård Andrésen – skatte- och socialförsökringsexpert, Grant Thornton
Tobias Wijk – verksamhetsutvecklare på folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket
Isabella Vasiliou – biträdande jurist, Familjens Jurist

Ordförande
Pernilla Hjelm Danielsson  

Sekreterare
Louise Ling Vannerus  

Resolutioner
Sänkning av SINK
Gallring ur SPAR
Personnummer istället för samordningsnummer 

Anmäl dig och delta (logga in för att se länken) 
Arbetsgrupperna är exklusiva för Svenskar i Världens medlemmar och partner. Logga in för att få access till deltagarlänken. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Kontakta sviv@sviv.se om du som medlem har problem med att få åtkomst till länken.