Problemen med den borttagna garantipensionen och vikten av att hålla igång det svenska språket

Från och med årsskiftet betalas inte garantipensionen ut till pensionärer som bor utomlands, något som drabbar 58 000 personer hårt. Vad har Pensionsmyndigheten för råd att ge? Det finns mängder med fördelar med att hålla igång det svenska språket utomlands – men vad behövs för att fler barn ska få möjligheten? Detta ska vi diskutera i arbetsgrupp 5 på Utlandssvenskarnas parlament.

På Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni ska sex arbetsgrupper diskutera sammantaget 15 sakfrågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag.

Alla medlemmar och partner är välkomna att bidra med sina erfarenheter, tankar och idéer – eller bara lyssna in diskussionen.

Arbetsgrupp 5: Svenskundervisning utomlands och borttagen garantipension 
Datum: 20 juni
Tid: 11.30-13.00

Experter
Ann-Sofie Kraft Nilsson – pensionsexpert, Pensionsmyndigheten
Monica Bravo Granström – avdelningschef för fortbildning vid Pädagogische Hochschule Weingarten och Senior Advisor på SMUL (Svenska som modersmål utomlands)

Ordförande
Margaret Sikkens Ahlquist  

Sekreterare
Anette Rydén  

Resolutioner
Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svenskundervisning för utlandssvenska barn och ungdomar   

Anmäl dig och delta (logga in för att se länken) 
Arbetsgrupperna är exklusiva för Svenskar i Världens medlemmar och partner. Logga in för att få access till deltagarlänken. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Kontakta sviv@sviv.se om du som medlem har problem med att få åtkomst till länken.