Fler ambassader och enklare passhantering, tack! 

Vad finns det för möjligheter att få fler ambassader och utöka utlandsmyndigheternas befogenheter? Kravet på personlig inställelse när passet ska förnyas och hämtas ut, samt en giltighetstid på fem år ställer till med problem – vad finns det för möjliga lösningar? Detta ska vi diskutera i arbetsgrupp 1 på Utlandssvenskarnas parlament.  

På Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni ska sex arbetsgrupper diskutera sammantaget 15 sakfrågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag.  

Alla medlemmar och partner är välkomna att bidra med sina erfarenheter, tankar och idéer – eller bara lyssna in diskussionen.  

Arbetsgrupp 1: Utlandsmyndigheter och passhantering  
Datum: 20 juni 
Tid: 11.30-13.00  

Experter
Sophie Tzelidis – kansliråd, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, UD  
Monica Andersson – processutvecklare, Polismyndigheten 

Ordförande
Anna Linka   

Sekreterare
Elias Alvin   

Resolution
Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen    

Anmäl dig och delta (logga in för att se länken) 
Arbetsgrupperna är exklusiva för Svenskar i Världens medlemmar och partner. Logga in för att få access till deltagarlänken. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Kontakta sviv@sviv.se om du som medlem har problem med att få åtkomst till länken.