Internationellt nätverk för aktiva kvinnor 

SWEA Professional är en populär och växande intressegrupp inom SWEA som vänder sig till kvinnor intresserade av företagsverksamhet, nätverkande och karriär. ”En guldgruva att ösa ur” beskriver de sin verksamhet. SWEA är partner till Svenskar i Världen.  

SWEA International är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor, eller har bott, utomlands. Intressegruppens syfte är att bidra till Sweors professionella nätverk och skapa möjligheter att knyta kontakter. Bland annat ordnar man föredrag, föreläsningar och studiebesök på företag, universitet och lokala eller internationella organisationer.  

SWEA Professionals grupper finns över hela världen och möts numera även online för global gemenskap.  

– Jag tycker att Professional kan ge mycket inspiration och infallsvinklar på både arbetssituationer och på personliga klurigheter. Vi är en grupp med massor av kunskap och erfarenhet, en guldgruva att ösa ur, i stort och i smått, berättar SWEA-medlemmen Mi Karlsson Bergkvist. 

SWEA Professional är mycket aktiv i sociala medier som Linkedin (SWEA International) och har stängda SWEA Professional-grupper på både Facebook (SWEA Professional Världen) samt Linkedin (SWEA Professional). SWEA Professional erbjuder även mentorskap och inspiration från sin blogg (swea.org) där medlemmar aktivt skriver och delar med sig av sitt yrkesliv, arbetserfarenheter och annat relaterat till arbete och näringsliv.  

Vi är en grupp med massor av kunskap och erfarenhet, en guldgruva att ösa ur, i stort och i smått. 

Flera SWEA Professional-grupper startas varje år, nu senast i San Diego och Algarve.  

– Under 2023 ser vi fram emot att få fler avdelningar som ordnar SWEA Professionalprogram lokalt. Vi vill också utveckla det globala nätverkandet mellan Sweor i olika avdelningar och länder, genom att fortsätta att erbjuda SWEA Professional e-Forum. Vi kommer även bli mer aktiva på Linkedin så att fler upptäcker allt som SWEA International har att erbjuda, förklarar Suzanne Southard som var internationell ordförande för SWEA International under åren 2020–2021 och nu är verksam i SWEA Professionals arbetsgrupp.  

Strålar samman och stärker varandra 

Internationella medlemsmöten och e-FORUM uppmuntrar till kommunikation och support till SWEA Professionals lokala grupper världen över och verkar till att Sweor kan lära av varandra oavsett tillgång till resurser eller storlek på lokal avdelning. Coachen Jessica Hill Holm leder SWEA Professional Stockholm och delar ofta med sig av sin coaching under Professionals träffar. 

– För mig är SWEA Professional unikt för att vi finns världen över och genom denna intressegrupp strålar vi samman och stärker varandra. En möjlighet att nätverka med likasinnade med gemensamma intressen inom yrkesliv, entreprenörskap och karriär, berättar hon.  

SWEA Professional vill stärka relationerna mellan SWEAs lokala grupper världen över och bidra till SWEAs gemensamma arbete att engagera och ge mervärde till SWEAs medlemmar. 

– Det är viktigt för oss att Professional-grupper runt om i världen känner stöd och att vi medlemmar ser mervärde av vårt gemensamma arbete, säger Marta Edebol, verksam inom SWEA Professionals arbetsgrupp.  

– Möjligtvis är det just denna känsla av samvaro i näringslivet som gjort mig så förtjust i den vision som samlas under SWEA Professional och SWEAs kommande ständigt växande gemensamma erfarenheter. Det är just detta, individers egna engagemang tillsammans, för en större helhet och gemensam rörelse, som jag uppskattar så mycket med SWEA, avslutar Marta Edebol.  

Medlem i SWEA – då får du rabatt på medlemskapet i SVIV 

SWEA är partner till Svenskar i Världen. Som medlem i SWEA får du 20 procent rabatt på medlemskap i SVIV. För att få tillgång till rabatten behöver du välja avgiften ”Anställd/medlem hos guld- och silverpartner” när du registrerar dig här.