Öppet brev till socialförsäkringsministern

Det är nu 30 dagar till att närmare 58 000 pensionärer som bor i ett annat EU/EES-land får sin sista utbetalning av garantipensionen. Kompromissförslag och namninsamling skickad till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). 

Bästa statsråd Anna Tenje, 

Vi har vid ett flertal tillfällen – senast i går – försökt få kontakt med Dig med anledning av en akut fråga; nämligen att rätten att ta med sig garantipension utanför Sverige upphör från och med årsskiftet.  

Bifogat finns en namninsamling där 666 personer med sina namn protesterar mot att garantipensionen tas bort för pensionärer bosatta utomlands. Läs gärna kommentarerna från de drabbade. Utöver dessa namn har vi fått ytterligare namnunderskrifter skickade till oss postledes.  

Vi kontaktar nu samtliga partier för att höra respektive partis åsikt i denna fråga. Majoriteten av riksdagspartierna har redan återkopplat till oss. Med undantag för ett parti är de kritiska till hur frågan har hanterats och kommunicerats, och det konstateras att beslutet har försvårat situationen ytterligare för personer som redan är i en utsatt situation. Garantipensionen var en del av den extra vårändringsbudgeten som beslutades den 22 juni.   

Svenskar i Världen har tagit fram ett kompromissförslag som vi önskar att regeringen ska ta ställning till:   

Låt de pensionärer som redan flyttat ut och fått sin garantipension beviljad få behålla den livet ut medan övriga måste förhålla sig till den nya lagstiftningen. Denna lösning ger nuvarande pensionärer utomlands en rimlig chans att fortsätta sina liv som planerat och kommande pensionärer kan fatta beslut om sin framtid utifrån dessa premisser.   

Det är nu 30 dagar till sista utbetalningsdagen av garantipensionen till de 57 697 pensionärer som bor i ett annat EU/EES-land. Vi önskar därmed att denna fråga prioriteras.   

Varma hälsningar, 
Cecilia Borglin, generalsekreterare 

Upprop: Ta inte bort garantipensionen för pensionärer bosatta utomlands.

Om du håller med oss och tycker att kompromissförslaget låter rimligt kan du skriva under vårt upprop här.