Livefika med Pensionsmyndigheten

Med anledning av att garantipensionen upphör för pensionärer bosatta utanför Sverige bjuder vi in till en Livefika med Pensionsmyndigheten den 25 oktober. Detta Livefika är exklusivt för våra medlemmar. 

Närmare 58 000 pensionärer bosatta utomlands blir vid årsskiftet av med sin garantipension. Med anledning av detta bjuder vi in till ett Livefika med Pensionsmyndigheten där du kan ställa dina frågor till deras experter. Fokus kommer att ligga på garantipensionen, men det finns möjlighet att ställa andra pensionsrelaterade frågor också.  

Livefika med Pensionsmyndigheten är exklusiv för våra medlemmar. Du anmäler dig genom att mejla till sviv@sviv.se. Skriv ”Livefika med Pensionsmyndigheten” i ämnesraden. Har du en fråga du vill ställa får du gärna skriva ner den i samband med din anmälan. 

Datum: 25 oktober 
Tid: 10.00-10.45 svensk tid 
Plats: digitalt via Zoom

Detta Livefika spelas in. Du som är medlem kan därmed titta på det efteråt.

Ännu inte medlem? Det blir du enkelt här.