Om förtidsröstning för utlandssvenskar i Efter Fem

Den 18 augusti gick startskottet för förtidsröstningen på utlandsmyndigheterna. Vi gästade Efter Fem för att prata om vad som krävs för att få upp röstdeltagandet hos utlandssvenskarna. 

Avståndet till ambassader och konsulat och dålig postgång är två praktiska hinder för utlandssvenskarna när det kommer till att rösta. Dessutom behövs ett engagemang för de frågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag.  

Och kommer utlandssvenskarnas röster att avgöra valet? 

Se intervjun med Tilde de Paula Eby och Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin här.