Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?

Valdeltagandet bland utlandssvenskarna var mindre än 40 procent i valet 2018. En ny rapport från Svenskar i Världen visar att utlandssvenskarna efterfrågar bättre förutsättningar för att rösta.

I en färsk enkätundersökning från Svenskar i Världen har över 700 utlandssvenskar bosatta i 106 länder berättat om de planerar att rösta i valet, varför de tycker det är viktigt och vilka hinder som kan göra att de överväger att inte rösta.

Valdeltagandet bland utlandssvenskarna var mindre än 40 procent i valet 2018. För att öka röstdeltagandet behövs bättre förutsättningar anser de tillfrågade. Svenskar i Världen ger i rapporten ett flertal konkreta förslag på hur utlandssvenskar ska kunna utnyttja sin medborgerliga rättighet att rösta.  

”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?” har tagits fram av Hanna Waerland-Fager (ansvarig), Adrian Stymne och Carolina Svernlöv. Samtliga sitter i Svenskar i Världens styrelse.

Design: Tore Claesson

Läs rapporten här.

Läs mer om