Ett händelserikt 2021

Förra året var minst sagt händelserikt. Utlandssvenskarnas parlament där både kronprinsessan och utrikesministern höll tal var ett dominerande inslag. Stort fokus låg också på frågor kopplade till pandemin och hur utlandssvenskar passade in i Sveriges vaccinationsstrategi. Parallellt fortsatte arbetet med frågan kring uppehållstillstånd för medföljande till utlandssvenskar och mycket annat. Nu släpper vi vår verksamhetsberättelse som sammanfattar ett händelserikt 2021.

Versaler, frågetecken och utropstecken. När utlandssvenskar kontaktar Svenskar i Världen är de allt som oftast mitt uppe i ett problem. Endera har hemflytten som hela familjen såg framemot utvecklats till en mardröm, eller så har stoltheten över studieinsatserna utomlands bytts ut mot förtvivlan i samband med att betygen tappade sitt värde i konverteringen till den svenska betygsskalan. För att inte tala om bekymren som följde i pandemins fotspår med att få vaccin och vaccinationspass.

Utlandssvenskarnas parlament och förparlament

Den 31 augusti var det dags för Utlandssvenskarnas parlament, vilket är Svenskar i Världens viktigaste påverkansforum. Här samlades utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker för att diskutera lösningar på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och attityder. Kronprinsessan Victoria, utrikesminister Ann Linde och dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan talade.

Diskussionerna sammanfattades i 24 olika resolutioner som skickades ut till olika mottagare som Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Migrationsverket, Finansdepartementet, Polismyndigheten, Utrikesdepartementet och fler därtill.

Inför Utlandssvenskarnas parlament anordnade vi tillsammans med våra representanter 14 förparlament världen över med sammanlagt över 100 deltagare. Syftet med förparlamenten var att fånga upp vilka aktuella utmaningar svenskar boendes i olika regioner har i förhållande till svenska regelverk. De frågor som diskuterades utgjorde underlag till vidare diskussioner på Utlandssvenskarnas parlament. De mest brännande frågorna var uppehållstillstånd för medföljande, passförnyelse och ökad nordisk representation världen över, samt olika skatterelaterade frågor.

Aktuella frågor under 2021

Stort fokus låg på frågor kopplade till pandemin och hur utlandssvenskar passade in i Sveriges vaccinationsstrategi. Parallellt fortsatte arbetet med frågan kring uppehållstillstånd för medföljande till utlandssvenskar där vi bland annat uppmärksammade frågan genom debattartiklar. Vårt arbete med att komma till rätta med den nuvarande konverteringen av utländska betyg lyftes i vår debattartikel i SvD och resulterade i att utbildningsutskottet kallade UHR:s generaldirektör till ett möte. Det följdes av två interpellationer till ansvarig minister samt en interpellationsdebatt i riksdagen.

Vi fick också glädjas över det efterlängtade beslutet att regeringen avser öppna ett generalkonsulat i San Francisco, något som vi har arbetat för under ett par år. Detta kommer att underlätta den konsulära hjälpen för de många svenskar som bor på västkusten i USA och det kommer även att främja svenska intressen i området.

Årets Svensk i Världen 2021 utsågs

Årets Svensk i Världen 2021 var Mikael Dolsten, global forskningschef på Pfizer. På den digitala prisceremonin Årets Svensk i Världen LIVE deltog, förutom pristagaren, statsepidemiolog Anders Tegnell, tidigare finansminister Anders Borg och Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg. Samtalet leddes av Claudia Olsson som är grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity och ledamot i Svenskar i Världens styrelse. Samtalet kretsade kring utlandssvenskarnas utmaningar under pandemin, varför länder har olika strategier och varför internationellt samarbete behövs. Exklusivt för Svenskar i Världen spelade Mikael Dolsten dessutom in en föreläsning där han berättar om hur forskarna på bara 266 dagar tog fram ett revolutionerande vaccin mot covid-19 genom att ändra spelreglerna.

Årets Svensk i Världen LIVE. Mikael Dolsten, Anders Tegnell, Claudia Olsson, Louise Svanberg, Anders Borg

Livefika

Under 2021 utvecklade vi vårt populära Livefika-koncept. Våra senaste Livefikor har varit exklusiva för medlemmar. På dessa digitala möten kunde våra medlemmar ställa sina frågor om dödsfall utomlands, begravning, familjejuridik, skatter och socialförsäkringssystemet direkt till experter från Fonus, Familjens Jurist och Grant Thornton. Den som ville ha ytterligare hjälp och råd kunde dra nytta av den medlemsrabatt som ingår i medlemskapet och kontakta experterna efteråt.

Påverkansarbete

Organisationens påverkansarbete gick på högvarv med ett flertal möten med politiker och beslutsfattare. Vi såg till att lyfta utlandssvenskarnas perspektiv i fyra remissvar i utredningar om folkbokföring och samordningsnummer, nya regler om utländska föräldraskap och adoption, ändrade regler i medborgarskapslagen och i utredningen om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.

Detta är bara en bråkdel av allt Svenskar i Världen har gjort under året. För vi har inte ens nämnt alla hundratals mejl och telefonsamtal som vi har besvarat eller hänvisat vidare till experter, våra uppskattade program för svenska och internationella medföljande, alla möten vi har haft med politiker, experter och chefer på utlandsmyndigheter, all synlighet i media och alla dialoger vi har haft med regeringen, myndigheter och beslutsfattare.  

Vårt påverkansarbete fortsätter genom att lyfta utlandssvenskarnas behov och perspektiv i diskussioner och debatter.

Svenskar i Världen har funnits i över 80 år med uppdraget att genom påverkansarbete, råd och stöd göra det enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen. Svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens bidrar till att stärka företagens och landet attraktions- och konkurrenskraft.

Tack!

Äras den som äras bör. Vi vill ge en stående ovation till designern Tore Claesson som står bakom den grafiska utformningen av verksamhetsberättelsen. Tore Claesson är creative director på designbyrån Darling i New York, men bor mestadels i Kina där han jobbar med olika uppdrag. Du hittar honom på LinkedIn.

Läs Svenskar i Världens verksamhetsberättelse 2021 här.