Polismyndigheten svarar på våra resolutioner

Tre av våra resolutioner som arbetades fram under Utlandssvenskarnas parlament 2021 var bland annat adresserade till Polismyndigheten. Detta gäller frågan om förnyelse av pass i utlandet, fler sidor i passet samt frågan om att svenska barn födda utomlands riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder. Här återkopplar de även på frågan om vilande samordningsnummer.

Eftersom Svenskar i Världen strävar efter att ta ett helhetsgrepp för att hitta lösningar på sakfrågorna som vi arbetar med skickar vi våra resolutioner till ett flertal beslutsfattare och myndigheter som kommer i kontakt med berörda frågor. Resolutionerna som är skickade till Polismyndigheten är därmed även skickade till Justitiedepartementet, Migrationsverket, Socialförsäkringsutskottet, Skatteverket och Utrikesdepartementet.

Logga in för att läsa hela artikeln.

Inte medlem än? Då kan du bli det enkelt här.