Dela med dig av dina erfarenheter gällande samordningsnummer och skriv under vårt upprop!

Konsekvenserna av att utlandsfödda svenska barn tilldelas samordningsnummer istället för personnummer är många. Du kan nu vara med och hjälpa till i arbetet med att påverka och förändra denna situation! Vi efterlyser namnunderskrifter till vårt upprop, samt konkreta exempel och erfarenheter från er utlandssvenskar för att stärka argumentationen i frågan. 

Frågan om samordningsnummer har varit aktuell sedan regeln infördes och Svenskar i Världen har på olika sätt lyft frågan med politiker och beslutsfattare, senast genom en debattartikel skriven tillsammans med Familjens Jurist. Familjens Jurist jobbar nu med att titta närmare på frågan om huruvida tillämpningen av samordningsnummer för svenska barn födda och bosatta utomlands är förenligt med grundlagsfästa medborgerliga rättigheter och principer om likabehandling.  

I detta arbete efterlyser vi nu fler konkreta exempel och erfarenheter från utlandssvenskar kring hur era barns samordningsnummer försvårar kontakten med Sverige. Har du erfarenhet av hur samordningsnummer har försvårat för dig och ditt barn? Det kan vara kopplat till den nya regeln om vilande samordningsnummer, bristande information från utlandsmyndigheter och Skatteverket, svårigheter att förnya pass i och med kravet på medborgarskapsprövning eller kanske misstänkliggörande från myndigheter och företag. Kanske har du stött på problem vid hemflytt till Sverige i samband med tilldelandet av ett personnummer till ditt barn som då lett till svårigheter att ställa barnen i kö till förskola och skola.  

Har du erfarenheter du vill dela med dig av? Vi behandlar såklart din berättelse anonymt. 

Skicka dina erfarenheter till sviv@sviv.se senast den 25 maj.  

Delta i vårt upprop

Svenskar i Världen har även startat ett upprop i denna fråga. Skriv gärna under och hjälp oss att dela namninsamlingen till familj, vänner och bekanta. Tänk på att du behöver bekräfta din underskrift via det mejl som skickas ut efter att du skrivit under namninsamlingen för att din underskrift ska räknas. Klicka här för att komma till uppropet.