Utredning om enklare utlandsröstning för utlandssvenskar

En särskild utredningsgrupp under ledning av justitiedepartementet har haft i uppdrag att göra en översyn och föreslå åtgärder som kan förbättra valsystemet. Den statliga utredningen landade i fem intressanta och nödvändiga förslag som kommer att förenkla röstningen till riksdagsval och Europaparlamentsval för utlandssvenskar. Vi har skickat in ett remissyttrande där vi bland annat lyfter behovet av svensk e-legitimation.

Svenskar i Världen har skickat in ytterligare ett remissvar. Nu gäller det den statliga utredningen ”Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU2021:96)” som under ledning av justitiedepartementet har haft i uppdrag att göra en översyn av det nuvarande valsystemet och föreslå åtgärder som kan förbättra systemet. En del av utredningen fokuserade specifikt på utlandsröstning och vilka åtgärder som skulle kunna öka valdeltagandet bland utlandssvenskar.

Målet är att öka valdeltagandet

Gruppen utlandssvenskar är en av de grupperna med lägst valdeltagande i Sverige. I riksdagsvalet 2018 röstade knappt 40 procent av alla röstberättigade utlandssvenskar och i valet dessförinnan var valdeltagandet ännu lägre – cirka 33 procent. 

Utredningen belyser angelägenheten att även utlandssvenskar ges goda förutsättningar att rösta i riksdagsval och Europaparlamentsval. I utredningen presenteras därför fem förslag på förändringar i det befintliga valsystemet i hopp om att göra röstningsförfarandet mer tillgängligt för svenskar i utlandet. Eftersom Svenskar i Världen delar uppfattningen att utlandssvenskar ska ges lika goda förutsättningar att rösta som resten av befolkningen stödjer vi utredningens samtliga förslag i remissyttrandet. Utredningen förslag lyder:

1. Utlandssvenskar som fallit ur röstlängden ska kunna förtidsrösta i Sverige och därigenom återupptas i röstlängden

2. Digitala röstkort

3. Bestämmelsen om anmälan att återupptas i röstlängden förtydligas

4. Skatteverket ska om möjligt underrätta väljaren om mottagen anmälan till röstlängden

5. Valmyndigheten får i uppdrag att fördjupa informationen om utlandssvenskars rösträtt och röstningsmöjligheter

Här kan du läsa Svenskar i Världens remissyttrande gällande utredningen Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU2021:96).

Här kan du läsa utredningen och förslagen i sin helhet.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.