I love svenska

Boken I love svenska är en praktisk handbok för personer som vill hjälpa flerspråkiga barn i utlandet med svenskan. Nu finns den som e-bok.

Boken I love svenska som kom 2013 (Isaberg förlag) finns nu som aktualiserad utgåva i e-boksformat. Det är en praktisk handbok för personer som vill hjälpa flerspråkiga barn i utlandet med svenskan.

I första delen inleds boken med en teoretisk introduktion om vad flerspråkighet är och om hur språkinlärning går till. Myter om flerspråkighet tas upp och forskning beskrivs i korta drag.

I andra delen ges praktiska råd om hur man kan hjälpa barnen med svenskan, anpassade till utlandssvenskars situation.

Boken är skriven av Dr. Monica Bravo Granström, språkvetare och senior advisor i Svenska som modersmål utomlands (SMUL).

I love svenska säljs bland annat på Adlibris och Bokus

Läs mer om