Ambassadernas valsamordnare viktig hörnsten vid val utomlands

Oavsett hur många svenskar som bor i landet organiseras riksdags- och EU-val på utlandsmyndigheterna. Det ger inte bara utlandssvenskar möjligheten att utöva sin demokratiska rättighet, de demokratiska effekterna når även lokalanställda. Möt Camilla Håfström som har organiserat val i Jerusalem, Nigeria, Afghanistan och snart även i Kenya.

Inför höstens riksdagsval möter Svenskar i Världen intressanta personer som berättar om sina erfarenheter, åsikter och upplevelser gällande utlandsröstning. Vi har träffat både erfarna utlandsröstare och förstagångsväljare. Dessutom har vi intervjuat valexperten Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet som berättar om utlandsröstning ur ett vetenskapligt perspektiv. I den här artikeln får du möta en av de viktigaste aktörerna inblandade i utlandsröstningen: ambassadpersonalen.

”Det är ett uppdrag i demokratins namn, inte minst i dessa dagar. Att få uppmana till deltagande är en otroligt ärofylld uppgift”

Camilla Håfström är en minst sagt erfaren valsamordnare. Under de tolv år hon har varit utsänd från UD har hon hunnit med att organisera tre riksdagsval i tre olika länder. Idag arbetar hon som kanslichef på ambassaden i Kenyas huvudstad Nairobi.

Att organisera val är en mycket ärofylld uppgift, påpekar Camilla Håfström i samband med att hon ger oss en närmare inblick i de svenska ambassadernas arbete med röstning till det svenska riksdagsvalet.

– Det är ett uppdrag i demokratins namn, inte minst i dessa dagar. Att få uppmana till deltagande är en otroligt ärofylld uppgift, säger Camilla Håfström.

Camilla Håfström har erfarenhet av valsamordning i Nigeria, Afghanistan och vid generalkonsulatet i Jerusalem. I dessa länder bor det inte speciellt många svenskar och antal utlandsröster därifrån är därmed ganska få. Men oavsett antalet röstande är organiserandet och utförandet likadant på samtliga ambassader och konsulat.

– Oavsett var röstmottagandet ska organiseras är planering A och O. Först måste allt material vara på plats, vilket kan ta tid. Sedan måste man se till att man har utbildad personal tillgänglig i god tid, och inte minst så måste man hinna få iväg rösterna innan valdagen i Sverige. Det är mycket planering som behöver göras.

Trots mycket planering, material och tider att passa är valsamordningen relativt enkel att genomföra. UD och Valmyndigheten förser utlandsmyndigheterna med allt de behöver inför valet.

Ambassaderna får tydliga riktlinjer kring vad informationen ska bestå av och hur informationsspridningen ska gå till. Valmyndigheten sätter upp tydliga deadlines för när information ska finnas på ambassadernas webbsidor, Sweden Abroad.

– Det finns även regler om tillgänglighet, exempelvis måste vi ha röstmottagning även på kvällstid. Och vi måste ha öppet minst två helgdagar för röstning. Detta för att personer som arbetar heltid ska ha möjlighet att komma och rösta, berättar Camilla Håfström.

Högre krav för säkrare val

En av de viktigaste aspekterna i valsamordning är att minimera risken för korruption och valfusk. På senare år har säkerhetsarbetet prioriterats alltmer, och större krav ställs därför på röstmottagningen.

– Det har förändrats en del under åren. Kravet på informationsspridningen, men också säkerheten, har ökat. När jag var i Afghanistan under förra riksdagsvalet infördes kravet att alla som arbetade med valet måste vara utbildade valförrättare. Det innebar att de var tvungna att gå en kortare utbildning för att få ett certifikat som i sin tur krävdes för att få skriva ut valsedlar. Så var det inte innan.

Indirekt spridning av demokratikunskap

De gånger då Camilla Håfström har organiserat val har det varit på små ambassader i länder där det inte bor så många svenskar. Att antalet svenskar är få är ingen anledning att inte öppna röstmottagningen, menar hon. Även ambassadpersonalen vill rösta.

– En utlandsmyndighet kan inte avstå från att anordna ett val baserat på att det bor få svenskar i regionen. Dessutom handlar det om att möjliggöra för ambassadpersonalen att rösta. För egen del hade det känts konstigt att inte delta i riksdagsval eller europaparlamentval. Det är en fundamental rättighet att få göra det. Det är mer att man ska anpassa valsamordningen så det inte blir en sådan stor arbetsbörda när det bara är femton personer som ska rösta. Då gör man en ganska enkel insats.

”När folk kommer hit för att rösta blir det en tydlig påminnelse om att vi är Sveriges förlängda arm ute i världen”

Det var inte bara ett fåtal svenskar i länderna där Camilla Håfström organiserade val, de hade dessutom stora säkerhetsproblem. Men trots att det var svårt att ta sig till ambassaden och den svenska målgruppen var liten prioriterades inte den svenska rösträtten bort.

– I Afghanistan var säkerhetproblematiken stor, därför var vi tvungna att ha mycket säkerhetspersonal på plats. Det var en stor procedur bara att ta sig in på området där ambassaden låg. Som jag minns det så var det i huvudsak ambassadpersonal som röstade, men övriga svenskar hade såklart möjlighet att komma dit.

Förutom det faktum att svenskar får möjligheten att rösta trots att de bor utomlands har organiseringen av val på ambassader fler positiva följder. Camilla Håfström pekar på att arbetet bidrar till kompetensutveckling hos de lokalanställda och kunskapsspridning om demokrati och val i närområdet.

– Vi har i viss utsträckning haft lokalt anställda som valförrättare. Att ha varit valförrättare är en bra merit att ha på sitt CV. När man aktivt får delta i ett val sprids även idéer och demokrati indirekt, menar Camilla Håfström.

En viktig påminnelse vart fjärde år

En ambassad gör såklart mycket mer än att samordna val vart fjärde år. Deras uppgift är att dels representera Sverige i utlandet och skapa goda internationella relationer, dels att hjälpa till med konsulära ärenden som pass och ansökan om uppehållstillstånd.

– Ambassaderna hanterar så otroligt många viktiga uppdrag samtidigt, inte minst att bistå vid valen. Det är ett uppdrag i demokratins namn, speciellt i dessa dagar. Att få uppmana till deltagande och anordna val är en otroligt fin uppgift. För många svenskar är det också ganska stort att faktiskt besöka ambassaden. När folk kommer hit för att rösta blir det en tydlig påminnelse om att vi är Sveriges förlängda arm ute i världen, avslutar Camilla Håfström.

Josefin Jacobsson