Liten insats på utlandssvenskarna ger troligtvis många röster

För Alexander von Zeipel spelar det ingen roll om man bor i eller utanför Sverige, det är fortfarande lika viktigt att rösta i riksdagsvalet. I år röstar han för fjärde gången som utlandssvensk.

Namn: Alexander von Zeipel
Bor:
Bryssel
Gör:
Egenföretagare
Antal utlandsröstningar:
Snart fyra gånger
Röstsätt:
En gång brevröstning, övriga på ambassader

Alexander von Zeipel har under många år bott utanför Sverige och är en väl erfaren utlandsröstare. Nu bor han i Bryssel, och har tidigare bott fyra år i Spanien, ett år i Kanada, två år i Storbritannien och fyra år i Danmark. Under tiden som utlandssvensk har snart fyra riksdagsval passerat och Alexander har röstat i samtliga val. För honom spelar det ingen roll om man bor i eller utanför Sverige, det är fortfarande lika viktigt att rösta i riksdagsvalen.

På en torsdagseftermiddag slog vi oss ned i ett Zoommöte för att samtala om hans erfarenheter av utlandsröstning. Vad tycker han som utlandssvensk har fungerat bra, vilka förbättringsområden som finns och vad tror han det krävs för att fler utlandssvenskar ska rösta i riksdagsvalet 2022?

Övergripande tycker Alexander att den logistiska delen av utlandsröstningen alltid fungerat smidigt, men att det är svårt att veta vem man ska rösta på.

Partier och politiker borde göra mer för att fånga röster upp i utlandet, säger Alexander von Zeipel.

Olika sätt att rösta

Alexander von Zeipel tycker att det är mycket viktigt att rösta i det svenska riksdagsvalet trots att man inte längre bor i Sverige. Det är speciellt viktigt för yngre personer som en dag kanske flyttar tillbaka till Sverige.

Man måste göra sin röst höjd, annars tycker jag inte att man har någon rätt att klaga.

Från utlandet kan man som utlandssvensk rösta i riksdagsvalen på två sätt – brevröstning eller gå till en ambassad eller konsulat som erbjuder förtidsröstning. Alexander von Zeipel har erfarenhet av båda metoderna och ser fördelar med båda sätten. 

Att rösta på ambassad är en annan känsla, det är mer traditionsenligt. Medan brevröstning är smidigt när man bor långt ifrån en ambassad, säger Alexander von Zeipel.

Alexander brevröstade när han bodde i norra Spanien och närmaste vallokal låg i Madrid – en fyra timmars lång bilresa bort. Övriga gånger har han åkt till ambassaden i det landet han bott i. Han föredrar att rösta på plats.

– Det är absolut inte krångligare att poströsta, men det kändes mer traditionsenligt att göra det som man brukar. Det kändes lite som att rösten som man postar kan försvinna.

Men hur smidigt är det egentligen att utlandsrösta? Alexander uttrycker att han aldrig haft några större problem med att veta var, hur eller när han ska rösta. Att rösta på en vallokal utomlands känns nästan exakt som hemma i Sverige. Enligt honom går myndigheterna ut med tillräcklig information om hur man ska bära sig åt. När det kommer till vem man ska rösta på stöter han på betydligt större problem.

– Man får känslan när man bor utanför Sverige att partier eller politiker inte riktigt bryr sig om utlandssvenskarna.

Lösningsförslag för att öka valdeltagandet

Valdeltagandet bland utlandssvenskar är mycket lägre än bland svenskar som bor i Sverige. I förra valet röstade ungefär 40 procent av utlandssvenskarna. En orsak till det låga valdeltagandet kan vara politikernas låga engagemang för utlandssvenskar, det tror i alla fall Alexander.

– Ett ökat engagemang hos politikerna tror jag skulle vara den främsta anledningen till att fler skulle rösta. Speciellt för dem som är yngre och som planerar att en dag flytta tillbaka till Sverige så spelar det verkligen en viktig roll hur allt fungerar i Sverige.

”Jag tror att det finns en rätt stor andel röster som partierna kan få om de satsar lite på de som bor utanför Sverige.”

Det krävs inte mycket för att utlandssvenskar ska känna sig sedda och uppmärksammande menar Alexander. Det handlar inte om att politikerna behöver flytta berg för utlandssvenskarnas skull. Han tror snarare att politiker kan fånga upp många svenska röster utomlands med relativt små medel.

I förra valet kommer jag ihåg Fredrick Federley i all enkelhet mötte utlandssvenskar på en pub i Bryssel. Känslan man fick var att ”de bryr sig, de inser att våra röster har ett värde”. Jag tror att det finns en rätt stor andel röster som partierna kan få om de satsar lite på de som bor utanför Sverige.

Under samtalet frågade jag hur han ser Svenskar i Världens lösningsförslag för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar genom att låta utlandssvenskarna tillhöra en egen valkrets.

Ja, det hade nog varit bra. Antalet röstberättigade utlandssvenskar är trots allt lika många som i en medelstor svensk stad, och det skulle vara bra att få en extra push i utlandssvenskarnas frågor.  

Jag avslutade intervjun med att fråga om Alexander förväntar sig att årets val kommer skilja sig något från de tidigare eller om det kommer att kännas som tidigare?

Nej, jag tror att det kommer att kännas som tidigare, men eventuellt kommer jag att rösta på ett annat parti – jag har inte riktigt bestämt mig.

Josefin Jacobsson