Förslag för att få fler utlandssvenskar att rösta

En särskild utredningsgrupp har haft i uppdrag att göra en översyn av det nuvarande valsystemet och föreslå åtgärder som kan förbättra systemet. En del av utredningen fokuserade specifikt på metoden för utlandsröstning och vilka förbättringar som skulle kunna öka valdeltagandet för utlandssvenskar. Nu presenterar de sina fem förslag. 

En statlig utredning under ledning av Justitiedepartementet har haft i uppdrag att göra en översyn av det nuvarande valsystemet och föreslå åtgärder som kan förbättra systemet, ”Säkerhet och tillgänglighet vid val” (SOU2021:96)”.  

Utöver frågan om utlandsröstning har utredningen gjort en översyn av områden som otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, ordning och säkerheten i och kring val- och röstningslokaler, gruppröstning och reformen med avskärmning av valsedelsställ.  

Olika sätt att rösta på från utlandet 

Enligt utredningen finns det för tillfället goda förutsättningar för svenskar att rösta från utlandet. Dels kan utlandssvenskar förtidsrösta på en ambassad eller konsulat, och dels brevrösta från landet de bor i. Trots dessa röstningsalternativ är valdeltagandet bland utlandssvenskar lågt. I valet 2018 röstade knappt 40 procent av alla röstberättigade utlandssvenskar och i valet dessförinnan var valdeltagandet ännu lägre – cirka 33 procent.  

Med hänsyn till det låga valdeltagandet menar utredningen att en översyn av de befintliga vallagarna behövs för att röstningen till riksdagsval och Europaparlamentsval ska göras mer tillgänglig för utlandssvenskar.  

Åtgärder för att öka utlandssvenskarnas valdeltagande 

Med avsikten att öka utlandssvenskarnas valdeltagande presenter utredaren fem åtgärder. Samtliga riksdagspartier står bakom de förslagna åtgärderna i slutbetänkandet och utredningen föreslår att förslagen implementeras redan innan Europaparlamentsvalet 2024.  

Logga in för att läsa hela inlägget.