Europeiskt nätverk för större kraft i gemensamma frågor

Mer än 60 miljoner europeiska medborgare bor i ett annat land än deras eget. Av dessa bor och arbetar drygt 15 miljoner inom EU. Pandemin, gemensamma utmaningar och möjlighet till ökat tryck i påverkansarbetet ligger bakom beslutet att gå med i Europeans Throughout The World. 

Den ideella föreningen Europeans Throughout The World, ETTW, består av mestadels ideella föreningar i Europa, motsvarande Svenskar i Världen, men också enstaka medlemmar.   

ETTW har varit verksam sedan 1984 och har sitt säte i Bryssel. Fokus ligger på att främja samarbete mellan olika föreningar som, likt Svenskar i Världen, arbetar för att stötta sina medborgare som bor utomlands oavsett om de bor inom eller utanför EU.  

Mer än 60 miljoner europeiska medborgare bor i ett annat land än deras eget och av dessa bor och arbetar mer än 15 miljoner inom EU. Under pandemin har Svenskar i Världen deltagit i diskussioner inom ETTW som bland annat har rört tillgång till vaccin, och från och med i år går Svenskar i Världen officiellt med i det europeiska nätverket.   

Svenskar i Världen strävar hela tiden efter att skapa bättre förutsättningar för alla svenskar som bor utomlands. Utöver frågan om vaccin, som varit en aktuell fråga under pandemin, finns det flera gemensamma frågor att driva. 

Svenskar i Världen har från tid till annan varit en del av ETTW. Efter några års uppehåll har vi valt att återigen gå med i föreningen för att därigenom få ökat tryck i gemensamma frågor som bland annat sjukförsäkringsfrågan, förnyelse av körkort och pass i utlandet och e-röstning, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.  

Läs mer om