Vaccinerade i tredjeland kan snart få vaccinationsbevis

Ett steg närmare – men ännu inte i mål. Regeringen har beslutat att ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att leda arbetet med att godkänna viss utländsk dokumentation av vaccin mot covid-19.

Regeringen har beslutat att ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att ingå ett avtal med Statens servicecenter (SSC) om att på ett mindre antal servicekontor erbjuda möjligheten till identitetskontroll och genomgång av utländsk dokumentation av vaccination mot covid-19.

Enligt E-hälsomyndigheten kan tjänsten väntas tas i bruk senast den 1 februari 2022. I regeringens uppdrag till E-hälsomyndigheten skriver man att tjänsten ska kunna tas i bruk när samtliga rutiner finns på plats, men på minst ett servicekontor senast den 1 februari.

Problem kvarstår för utlandssvenskar bosatta utomlands

E-hälsomyndigheten skriver fortsättningsvis:

”Avtalet innebär att Statens servicecenter bland annat ska kontrollera vaccinationsdokumentation från tredjeland. Efter denna genomgång och vissa andra kontroller kan E-hälsomyndigheten utfärda ett svenskt covidbevis. I ett första steg gäller denna lösning för personer som flyttat tillbaka till Sverige, blivit folkbokförda och skaffat digital brevlåda.”

Enligt avtalet kommer denna lösning till en början enbart finnas på plats för svenskar som vaccinerat sig i ett tredjeland och som nu är folkbokförda i Sverige. Det innebär att utlandssvenskar vaccinerade i ett tredjeland och som är bosatta utomlands även fortsättningsvis inte kommer kunna få ett svenskt covidbevis utfärdat. Svenskar i Världen fortsätter att uppmärksamma E-hälsomyndigheten och Socialdepartementet för att hitta en lösning även för denna grupp.

Fler länders vaccinationsbevis gäller

Det är allt fler länder som ansluts till EU:s system för digitala covidbevis. E-hälsomyndigheten meddelar att det nu är 60 länders vaccinationsbevis som även gäller i Sverige. De senaste länderna som anslutit sig är Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunisien och Uruguay. Läs mer om detta här.

Länkar

Regeringens pressmeddelande

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet till E-hälsomyndigheten

Nyhet från E-hälsomyndigheten