Remissyttrande gällande nya regler om utländska föräldraskap och adoption

I Sverige är utgångspunkten att utländska domar varken kan erkännas eller kan verkställas i Sverige utan stöd i svensk lag. I en utredning föreslås vissa förändringar som Svenskar i Världen ser positivt på. Advokatbyrå Tove Sjövall har hjälpt oss med remissvaret.

Svenskar i Världen har skickat in ett remissyttrande som baserar sig på utredningen ”Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

Utredningen har i huvudsak fokuserat på:

1. En kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet och som enligt utländsk lag eller utländsk fastställelse anses vara barnets förälder, ska kunna anses vara barnets förälder även efter en flytt till Sverige.

2. När en familj flyttar till Sverige eller situationen rör en svensk medborgare med hemvist utomlands, och i Sverige vill göra ett utländskt moderskap gällande för en kvinna som inte fött barnet och som inte heller är gift eller sambo med den som fött barnet.

3. Hur barn i Sverige som tillkommit efter surrogatarrangemang i utlandet får en rättslig relation till en tänkt förälder i Sverige erkänt.

Med utgångspunkt från den ökande rörligheten över olika landsgränser är det viktigt att svensk rätt anpassas efter dagens utveckling, att familjerättsliga förhållanden i lagstiftningen i Sverige blir tydliga, konsekventa och förutsebara samt att barnrättsperspektivet stärks.

Svenskar i Världen ställer sig därför positiv till införandet av den rättsliga reglering på området som utredningen föreslår.

Stort tack till Advokatbyrå Tove Sjövall som pro-bono har hjälpt oss med remissyttrandet!

Fullständigt remissyttrande ”Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)”
Justitiedepartementets betänkande Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Foto: Pixabay.com