Ny kartläggning av utlandssvenskarna på gång

År 2011 gjorde Svenskar i Världen för första gången en kartläggning för att beräkna hur många svenskar som bor utomlands. Antalet var då ca 550 000 personer. Några år senare, 2014-15, genomfördes en något utökad kartläggning som visade att 660 000 personer beräknades bo utomlands.

Nu har vi påbörjat en ny kartläggning som ska ge uppdaterade siffror men också fördjupad kunskap om utlandssvenskarna. Statistik- och analysbyrån Smart Agency har fått uppdraget att hjälpa oss. Även våra ca 100 representanter ute i världen kommer att vara delaktiga i att förmedla kontakter och sprida information om kartläggningen och den tillhörande enkäten om utlandssvenskarnas situation. Informationsinsamlingen och enkäten pågår under sista kvartalet 2021.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare hos Svenskar i Världen, Ulrika Torberger: ulrika@sviv.se.

Här kan du läsa den senast genomförde kartläggningen publicerad 2015.

Foto: Svenskar i Världen