Utrikesminister Ann Linde öppnade Utlandssvenskarnas parlament

Att utlandssvenskarna spelar en viktig roll för Sverige råder det inga tvivel om enligt utrikesminister Ann Linde. Dessutom lyfter hon Svenskar i Världens representanter som en extra viktig resurs.

Den åttonde upplagan av Utlandssvenskarnas parlament öppnades officiellt av utrikesminister Ann Linde. I det fem minuter långa öppningstalet betonar hon värdet av samarbete mellan Svenskar i Världen och utlandsmyndigheterna och vilken viktig roll utlandssvenskar har för att förmedla Sverigebilden.

Se utrikesminister Ann Lindes tal här.