Riksdagspolitiker kommenterar utlandssvenskarnas utmaningar

Riksdagsledamöter från samtliga partier bjöds in till Utlandssvenskarnas parlament för att diskutera olika lösningar på utlandssvenskars utmaningar i förhållande till svenska regelverk och attityder. 

”Det händer saker när ni agerar” var en av kommentarerna från de deltagande riksdagsledamöterna när vi hade kommit till programpunkten på Utlandssvenskarnas parlament där det var dags att trycktesta lösningar och lyfta utlandssvenskarnas utmaningar med riksdagspolitikerna.

Vid ett par tillfällen uppstod det konsensus bland politikerna då de menade att en utmaning borde kunna lösas relativt omgående, medan det i andra frågor fanns meningsskiljaktigheter partierna emellan. Ett flertal politiker hänvisade till att Svenskar i Världens tidigare års resolutioner har legat till grund för olika motioner.

Många av de deltagande riksdagspolitikerna är partiernas talespersoner i olika frågor och/eller sitter i partistyrelsen.

Lars Andersson (SD)
Hans Eklind (KD)
Rasmus Ling (MP)
Kerstin Lundgren (C)
Maria Malmer Stenergard (M)
Maria Nilsson (L)
Mathias Tegnér (S)

Vänsterpartiet fick tyvärr förhinder och kunde inte delta.

Se hela politikerdiskussionen här.

Foto: Svenskar i Världen