Sverige skapar jobb i USA

För många svenska företag är USA deras viktigaste marknad. De skapar dessutom arbetstillfällen för närmare en miljon personer. Nu har rapporten ”Sweden Creates Jobs in the United States” släppts. 

I publikationen presenteras den nyligen genomförda undersökning som visar att svenska företag i USA och amerikansk export till Sverige genererar över 367 000 arbetstillfällen i USA. När indirekta arbetstillfällen räknas in blir siffran nästan en miljon. Undersökningen visar att svenska företag är verksamma och har anställda i alla USA:s delstater samt Washington DC och Puerto Rico.  

För många svenska företag är USA deras viktigaste marknad och är med stor marginal den största mottagaren av svenska utlandsinvesteringar. Detta gör Sverige till den 13:e största investeraren i USA, före länder som Kina, Mexiko och Sydkorea.  

I publikationen presenteras siffrorna också på delstatsnivå liksom de svenska företag som är verksamma i respektive delstat. Utöver delstatssidorna innehåller rapporten information om handelsflöden, antalet amerikaner med svenskt påbrå, presentationer av ca 50 svenska företag som är verksamma i USA samt texter om svenska styrkeområden som innovation, smarta städer, testbäddar, jämställdhet etc.    

Publikationen lanserades på SelectUSA, USA:s största årliga federala investeringskonferens. Konferensen drar ca 3 000 deltagare och i år hade Sverige, som enda land förutom Japan, en egen session. I eventet, som var förinspelat, deltog handelsminister Anna Hallberg, svenska företagare, delstatsrepresentanter samt Team Sweden USA och exempel på svenska investeringar och samarbeten med delstater lyftes.  

Rapporten är framtagen av ambassaden tillsammans med Team Sweden. 

Läs “Sweden Creates Jobs in the United States” här.