SVENSKAR I VÄRLDENS ÅRSMÖTE 2021

Årsmötet som brukar äga rum i ett somrigt Stockholm kommer återigen i år att ske digitalt med tanke på pandemin.

Alla medlemmar i Svenskar i Världen får delta i årsmötet som genomförs via den digitala mötestjänsten Zoom. Du kopplar upp dig från din dator, surfplatta eller mobil.

Datum: 26 augusti 2021.
Tid: 13.00-14.00, svensk tid (CET). Insläppet öppnar 12.45.
Plats: Digitalt via Zoom.

Endast medlemmar har möjlighet att närvara, en röst per person. Medlemskap kan lösas i samband med anmälan till årsmötet. Partner till Svenskar i Världen har rösträtt, en röst per organisation. Meddela kansliet i förväg vem som företräder organisationen.

Anmälan till årsmötet görs via ekonom@sviv.se. Sista dagen för anmälan är den 24 augusti. Länk till Zoom-mötet skickas ut via mejl i anslutning till mötet.

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Kallelse inklusive dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag till styrelse, valberedning och revisorer
Valberedningens förslag till ny styrelse i Svenskar i Världen 2021/2022
CV Carolina Svernlöv
Förslag på stadgeändring
Stadgar