Sjukförsäkringsfrågan för utlandssvenskar i Thailand på agendan

Kan avsaknaden av en sjukförsäkringslösning som täcker samtliga utlandssvenskar boendes i Thailand kunna lösas med hjälp av handelspolitik på EU-nivå? Det är ett av de lösningsförslag som vi idag har diskuterat med ledamöter från Näringsutskottet. 

Thailand har sedan ett par år tillbaka infört en statlig försäkring som gäller för ASEAN-immigranter och för arbetande expatriater upp till 55 års ålder, och det till en kostnad av 15 000 baht (ca 4 000 SEK) per år. Däremot har inte andra utländska medborgare i landet möjlighet att teckna samma försäkring, något som utlandssvenskar i Thailand har lyft i olika sammanhang, bland annat på Utlandssvenskarnas parlament 2019 som Svenskar i Världen organiserar. 

Målet är att nå fram till en lösning där utlandssvenskar boendes i Thailand – oavsett ålder – får möjlighet att teckna den statliga försäkringen.  

Idag diskuterade Svenskar i Världen frågan med riksdagsledamöterna Mathias Tegnér (S) och Åsa Eriksson (S) som båda sitter i näringsutskottet men också som suppleanter i EU-nämnden. Som sakkunnig expert deltog Lars Olof Fagerström från Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand (SAMS). 

Frågan är minst sagt komplex då det krävs intresse från thailändskt håll att bredda tillgången till det statliga sjukförsäkringssystemet. En möjlig väg är att dra nytta av den efterfrågan som finns på mer progressiva handelsavtal på EU-nivå där social hållbarhet utgör en viktig beståndsdel.  

En uppdaterad resolution kommer att ligga till grund för en fortsatt diskussion på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti. Läs mer och anmäl dig till parlamentet här.  

Foto: Pixabay